listopad / špilja Lokvarka
LEOPARDOVE TOČKE U ŠPILJI LOKVARKI
Zanimljive tvorevine nalik pjegama na lepoardovoj koži prekrivaju jedan dio stijene u špili Lokvarki. Pozivamo vas da posjetite špilju... [više]

2017. / Kvarner
ŠUŠA - MORSKI RAK PRILAGOĐEN ŽIVOTU NA ZRAKU
Šuša (Pachygrapsus marmoratus) je morski kratkorepi rak deseteronožac prilagođen životu u zoni plime i oseke gdje velik dio života proboravi krećući se stjenovitom obalom, izložen zraku... [više]

akvatorij Kvarnera
PERISKE
Posljednjih godina opažali smo povratak periski na raznim mjestima u akvatoriju Kvarnera. Iako se one u Jadranu polako oporavljaju, u Zapadnom Sredozemlju zamijećena je pojava njihovog masovnog ugibanja... [više]

Sve zanimljivosti >>