lipanj 2018. / PGŽ - otok Cres
Najezda leptira gubara na otoku Cresu
Ovog proljeća dobili smo više dojava o neuobičajeno izraženoj pojavi leptira gubara i njihovih gusjenica koje brste lišće raznih vrsta drveća a posebno hrastova... [više]

14. lipnja 2018. / Meja u zaleđu Bakra
Novo nalazište endemične majčine dušice
„Teren“ za monitoring kozonoške poklopio se sa završetkom cvatnje ove rijetke orhideje. To je donekle otežalo pronalaženje i brojanje jedinki ali je pomoglo u pronalaženju još jedne rijetke i zanimljive svojte... [više]

travanj / Jesenova u šumi Lužini
LOKVA JESENOVA
Na području Kastavštine obišli smo još jednu zanimljivu lokvu. Smještena je u dnu vrtače u šumskom predjelu Jesenova, iznad naselja Kosi na rubu šume Lužine.... [više]

Sve zanimljivosti >>