Pronađen štitasti lišaj peltigera praetextata kod jezera na otoku krku

Prospekt Novosti


Sl. 1. Lišaj Peltigera praetextata na šumskom staništu u okolici Jezera
na otoku Krku (Foto: A. Radalj)

PRONAĐEN ŠTITASTI LIŠAJ PELTIGERA PRAETEXTATA KOD JEZERA NA OTOKU KRKU

Flora lišajeva otoka Krka, kao i u slučaju ostalih skupina
biljaka i životinja, razmjerno je bogata oblicima, tj. znatno doprinosi
bioraznolikosti ovog kvarnerskog otoka. Prema najnovijim podacima objavljenim
u časopisu Natura Croatica (Ozimec et al. 2009) broji 137 do danas zabilježenih
svojti razvrstanih u 70 rodova. Osim toga, floru lišajeva otoka Krka označava
znatan broj listastih lišajeva od kojih su neki karakteristični za vegetaciju
epifitskih lišajeva starih šuma kakvih je na jadranskim otocima preostalo
vrlo malo. Zanimljivo je da u ovom najnovijem radu u kojem su skupljeni
svi dosadašnji podaci istraživanja lišajeva otoka Krka, od prvih radova
s početka XX. stoljeća do najnovijih, nisu za otok Krk zabilježeni predstavnici
roda štitastih lišajeva – Peltigera.

Prigodom terenskog istraživanja Jezera kod Njivica, vanjski
suradnik “Prirode”, ornitolog i vrsni opažač prirode, gospodin
Andrej Radalj u šumskom je predjelu Jarbolac smještenom južno i neposredno
iznad Jezera pronašao lišaj neobičnog izgleda kakav nikad ranije nije
vidio na otoku Krku te je pretpostavio da bi se moglo raditi o zanimljivom
nalazu. Opis nepoznatog lišaja zaintrigirao je i djelatnike Stručne službe
Javne ustanove “Priroda” te je organiziran zajednički obilazak
nalazišta. Razgledali smo nalazište nepoznate vrste lišaja koje skriva
duboka submediteranska šuma tipa očuvane klimazonalne zajednice hrasta
medunca i bijelog graba (as. Querco-Carpinetum orientalis) i utvrdili
da lišaj raste u nekoliko bogatih primjeraka na mahovinom obrasloj vapnenačkoj
gromači uz rub šumskog puta. Odmah je postalo jasno da se radi o vrsti
štitastog lišaja iz roda Peltigera koji prema ranijim podacima (Kušan
1953) nije bio zabilježen za otok Krk. Lišaj smo poslali na daljnju stručnu
determinaciju gospođi mr. sc. Anamariji Partl, višoj stručnoj savjetnici
za gljive i lišajeve u Državnom zavodu za zaštitu prirode, koja je uz
pomoć drugih stručnjaka za lišajeve (lihenologa) utvrdila da se radi o
rodu Peltigera i to o vrsti Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf. Želimo
ovom prigodom najljepše zahvaliti gospođi Anamariji Partl na trudu i znanju
uloženom u determinaciju ove zanimljive vrste lišaja otoka Krka, tim više
što je rod Peltigera vrlo težak za određivanje do razine vrsta. Nalaz
nove vrste lišaja za otok Krk mali je kamenčić u slaganju saznanja o mozaiku
bogate bioraznolikosti okolice Jezera i otoka Krka, u kojem i lišajevi
imaju svoje posebno mjesto.

M. Randić i A. Radalj

Literatura:

Ozimec, S. et al. (2009): Lichen mycota from the island of Krk (Northern
Adriatic sea, Croatia), Nat. Croat. 8/2, 367-385.

Kušan, F. (1953): Prodromus flore lišajeva Jugoslavije. JAZU, Zagreb.
595 pp.