2. veljače 2015. / male močvare na području pgž uz međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa – male močvare i njihove mikrobne zajednice

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

2.
veljače 2015. / male močvare na području PGŽ

UZ MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOČVARA I MOČVARNIH STANIŠTA – MALE MOČVARE
I NJIHOVE MIKROBNE ZAJEDNICE

Pri obilasku močvarnih staništa na području Primorsko-goranske županije
nerijetko nailazimo na mnoge zanimljive prirodne pojave. Neke od njih
vezane su uz djelovanje mikroorganizama i mikrobnih zajednica koje
nastanjuju močvare … [više]
3. prosinca 2014./Rijeka – akvatorij Kvarnera
PROJEKT MEDMPANET I KORALIGEN

Završetkom projekta “Razvoj mreže zaštićenih morskih i priobalnih
područja Sredozemlja potporom uspostavi novih i upravljanju zaštićenim
morskim i priobalnim područjima” (MedMPAnet) želimo se ukratko
osvrnuti i na koraligensku zajednicu te potrebu njene zaštite, što
je bio jedan od ciljeva MedMPAnet projekta … [više]
MALA
ZASLANJENA MOČVARA NA POLUOTOKU ĆUF

Osobitost poluotoka Ćuf smještenog između Njivica i Malinske na otoku
Krku je lokva – mala zaslanjena močvara, koja se odlikuje zanimljivim
kontrastima krajobraza. Ljeti, kad presuši, na njenom glinastom tlu
“iscvjetaju” bijela polja soli, a u vrijeme kišnog razdoblja
mala močvara bogata je vodom. Lokvu posjećuju ptice močvarice i stanište
je zanimljivom biljnom i životinjskom svijetu … [više]
VELIKA
I MALA BELICA – DVIJE OČUVANE PRITOKE RIJEKE KUPE

Vodeni svijet goranskih rijeka, rječica i potoka nudi svoje posebnosti
i odlikuje se neobično privlačnim krajobrazima. Rijeka Kupa biser
je goranske prirode. Prirodne vrijednosti posebno su lijepo očuvane
u kratkim ali vodom izdašnim (osobito u vrijeme velikih oborina/podzemnih
krških voda koje dolaze iz karbonatnog risnjačkog i drgomaljskog zaleđa)
pritokama Kupe – Velikoj i Maloj Belici … [više]
17.
srpnja 2014./ otočić Košljun – 12.45 h – 13.45 h

ŠETNJA ZVUČNIM KRAJOBRAZOM OTOČIĆA KOŠLJUNA

Javna ustanova “Priroda” redovito obilježava Svjetski dan
slušanja. Ove godine dobili smo od naših najmlađih ali stalnih suradnica
Ane i Nine kratku crticu o šetnji zvučnim krajobrazom otočića Košljuna
… [više]
Proljeće-ljeto 2014./akvatorij cresko-lošinjskog arhipelaga
UZ DAN OCEANA I MORA

8. lipnja obilježava se Svjetski dan oceana. Tom prigodom želimo skrenuti
pažnju na jednu zanimljivu, ali do sad neobjašnjenu pojavu u Jadranskom
moru. Misteriozni pravilni krugovi u morskoj travi otkriveni su, osim
kod Dugog otoka, Premude i Molata također i u akvatoriju cresko-lošinjske
otočne skupine … [više]
BAJKOVITA
ŠUMA – ŠUMA STRIBOROVA

Planinarsko društvo “Kamenjak” iz Rijeke markiralo je, obilježilo
i označilo šetnicu kroz “Šumu Striborovu” nedaleko Bivija
na zapadnom dijelu grada Rijeke. Javna ustanova “Priroda”
pridružila se ovim aktivnostima s ciljem promoviranja boravka u prirodi
i upoznavanja prirode … [više]
ZANIMLJIVOSTI
PARK ŠUME GOLUBINJAK

Oko kilometar istočno od središta Lokava, podno željezničke
postaje, nalazi se šumoviti predio neobične krajobrazne
ljepote – Park šuma Golubinjak. Prepuna iznenađenja
i raznolikih prirodnih ljepota i zanimljivosti, Park
šuma je omiljeno mjesto rekreacije i “punjenja
baterija” brojnim ljubiteljima prirode … [više]