Dan rječine/dan akcije za rijeke

Prospekt Gea, Zanimljivosti

 


Slika 1. Različiti tipovi valutica s nalazišta na rubu kanjona Rječine
kod Strmice. (foto: M. Randić)

DAN RJEČINE/DAN AKCIJE ZA RIJEKE

Kamenje oblikovano radom tekućica i njegov položaj u
prostoru često nam može ispričati mnogu zanimljivu priču o nekadašnjem
životu rijeka, potoka i bujica.

Istražujući biljni svijet u kanjonu Rječine kod Strmice
na Trsatu pronašli smo, po našem mišljenju, vrlo zanimljivu pojavu valutica
na strmim padinama – čak oko stotinjak metara iznad današnje razine na
kojoj Rječina teče u kanjonu ispod Trsata. Valutice su na ovo mjesto mogle
biti donesene i nataložene u vrijeme kad je ova primorska tekućica vjerojatno
tekla na višim nadmorskim visinama.

Valutice su različitih veličina i, što je još zanimljivije,
pokazuju neobično veliku raznolikost u sastavu stijena od kojih su građene
(sl. 1). Ima ih, primjerice, karbonatnih (u nekima, koje se sastoje od
vapnenaca, vidljivi su fosili foraminifera), ali i pješčenjačkih kao i
konglomeratnih. Njihova očuvana mala “gnijezda” na strmoj padini
otkrili smo na rubu kanjona nedaleko Dolca na Strmici (uz pješački put
– tzv. “Evanđelje” kojim su Grobničani tradicionalno pješačili
na Trsat). Nadmorska visina je oko 150 metara (sl. 2), ali drugo očuvano
“gnijezdo” je nekoliko desetaka metara niže, također na strmoj
padini kanjona i tamo su valutice mnogo krupnije.

Ukoliko je točna naša pretpostavka da je valutice nanijela
davna Rječina u ranijim geološkim razdobljima te bi nam valutice, a osobito
one građene od konglomerata s uklopljenim sitnijim kremenim oblucima,
mogle ponešto “ispričati” o ranijim geološkim zbivanjima i ukazati
na nekadašnje izražene padinske procese, erozijske procese, procese pretaloživanja
stijenskog materijala i eventualno na tektonske pokrete u paleo-slivu
nekadašnje Rječine. Takvih vrsta stijena (na primjer konglomerata s kremenim
oblucima zacementiranim karbonatnim vezivom!) više ne nalazimo na području
današnjeg sliva Rječine (ili barem nama nisu poznate).

Pozivamo stoga geologe da ispitaju ove “džepove”
valutica u kanjonu Rječine i daju svoje mišljenje o ovoj, po našoj ocjeni,
zanimljivoj pojavi.

Ključne riječi: Rječina, kanjon, valutice, paleo-sliv,
vrste stijena

Marko Randić


Slika 2. Kanjon Rječine krije još mnoge prirodne zanimljivosti: označeno
je jedno od mjesta pojave valutica na rubu kanjona. (foto: Želimir Gržančić)