Krugovi u travi

Prospekt Kutak, Mladi prirodoslovci


Sl. 1. Pravilni krugovi na Grobničkom polju kod sela Podhum (foto: Google
earth, datum snimanja – 23. 11. 2014., oznake lokacija krugova – strelice
naknadno dodane)

KRUGOVI U TRAVI

U novinama i na televiziji ponekad osvanu senzacionalne vijesti o tajanstvenim
i “neobjašnjivim” krugovima koji se pojavljuju na tlu, u travi,
u žitu i drugdje…

PRAVILNI KRUGOVI U TRAVI NA GROBNIČKOM POLJU

Mi smo neobično pravilne krugove opazili tražeći neke
podatke na satelitskim snimkama Grobničkog polja koje su dostupne na Google
Earth-u (sl. 1). Gledani na satelitskim snimkama i tako pravilno okrugli
djeluju dojmljivo. “Jesu li to tragovi okruglih letećih tanjura otisnuti
na tlu među travom nakon noćnog posjeta vanzemaljaca?” – bila nam
je prva misao.

Prisjetili smo se i nedavno otkrivenih tajanstvenih pravilnih
krugova u morskoj travi uz neke naše otoke
(usporedi: www.ju-priroda.hr/zanimljivosti.asp?id=2zanimljivosti/krajobraz/3-krugovi-korska-trava.html
), što nam je još više zagolicalo maštu. Pomislili smo: trebalo bi otići
na Grobničko polje i pobliže istražiti o čemu se radi!

Početkom travnja mala ekipa mladih (i malo starijih)
istraživača otputila se na lice mjesta – na Grobničko polje nedaleko sela
Podhum. Lako smo pronašli mjesto sa snimaka – konfiguracija puteljaka
i pojedina stabla bili su nam dobar orijentir. Na tlu, među travom, nije
se baš vidjelo bogzna što. Poneki kupčić konjskog gnoja i mjestimice izgažena
trava. Uspjeli smo pronaći naznake gdje je bio jedan krug i izmjerili
njegove dimenzije. Proveli smo i anketu među stanovništvom. Nitko nije
znao ništa reći o krugovima.

Kasnije, na povratku kući, prolazeći kroz selo, nekoliko
stotina metara dalje od lokacije krugova, opazili smo konja vezanog dugim
lancem kako mirno pase na travnjaku. Sve se odjednom razjasnilo, (a to
nam je potvrdio i jedan mještanin) – ljudi imaju naviku držanja konja
zavezanih na dugim lancima dok ne popasu travu u radijusu dužine lanca.
Lanac zavežu za stablo, grm, ili, ako nema prirodnih oslonaca, u tlo čvrsto
zabiju klin koji je središte kruga.

Tematske cjeline: mladi prirodoslovac, zanimljive pojave
u prirodi

Ključne riječi: satelitske snimke, pravilni krugovi u
travi, Grobničko polje, ispaša konja

Nina i Ana Randić (OŠ Matije Gupca, Zagreb)
Marko Matešić (fotograf i stalni foto-suradnik JU Priroda)
Marko Randić (JU Priroda)