Međunarodna godina svjetlosti: leptiri

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Leptir močvarna riđa na vlažnom travnjaku kod Parga / Čabarski
kraj u Gorskom kotaru (foto: Davor Zbašnik)

MEĐUNARODNA GODINA SVJETLOSTI: LEPTIRI

Naš suradnik iz Čabra, gospodin Davor Zbašnik poslao nam je pregršt dojmljivih
fotografija leptira iz Gorskog kotara. Ovdje donosimo prvu kratku crticu
o jednom od tih rijetkih i ugroženih vrsta

UGROŽENI LEPTIR MOČVARNA RIĐA (EUPHYDRYAS AURINIA ROTT.) U GORSKOM
KOTARU

Prvi leptir iz serije lijepih fotografija gospodina Davora
Zbašnika kojeg bi na web stranicama JU “Priroda” željeli ukratko
predstaviti je močvarna riđa (Euphydryas aurinia Rott., engl. naziv Marsh
Fritillary). Kao što ćemo vidjeti, postoji stanovita povezanost između
svjetlosti (sunčeva zračenja) i močvarne riđe.

Iako je cjelokupni areal ovog leptira dosta širok i obuhvaća
neke planine Maroka i Alžira, veći dio Europe, Tursku, predjele Azije
s umjerenom klimom te Korejski poluotok, u Europi je u vrlo ugrožen zbog
opsežnih smanjivanja i gubitaka prikladnih staništa. Uvršten je na liste
europskih direktiva o zaštiti staništa i divljih vrsta.

Močvarna riđa, unatoč nazivu, razvija se u Hrvatskoj
na ponešto “kontrastirajućim” staništima (ali o pojavi, čini
se, postoji zasad premalo terenskih i literaturnih podataka – zato nam
je svaki novi podatak dragocjen!). To mogu biti vlažna i močvarna staništa,
ali, i, suprotno tome, u Gorskom kotaru, naišli smo na populacije koje
jajašca na biljke hraniteljice, potrebne za ishranu gusjenica, polažu
na suhim cvjetnim travnjacima i uz rubove šuma.

Vrsta je zanimljiva po načinu na koji gusjenice prezimljuju
u opsežnim svilenastim zaprecima ovijenim oko biljaka hraniteljica. Zapazili
smo da su biljke hraniteljice u Gorskom kotaru uobičajeno one iz roda
sirištara, encijana (Gentiana spp.) i da osobito “vole” šumsku
sirištaru (Gentiana asclepiadea L.). Gusjenice su tamne zbog crnog pigmenta
melanina koji im vjerojatno pomaže pri zaštiti od pretjeranog sunčeva
zračenja. Melanin je poznati pigment životinja, gljiva i lišajeva važan
u fotobiologiji (biologija svjetlosti!). Ujedno, crna boja u proljeće
upija sunčevo zračenje čime se učinkovito “podiže” tjelesna
temperatura gusjenica i to znatno iznad temperature okoliša u kojem se
razvijaju. Na taj način ubrzavaju se životni procesi i omogućuje se rast
i razvitak gusjenica u doba godine kad druge vrste organizama, ovisne
o vanjskoj temperaturi (poikilotermi), uopće ne mogu biti, ili su slabo
aktivne.

Gospodinu Davoru Zbašniku zahvaljujemo na lijepim fotografijama
leptira čije stanje raširenja , staništa, biljaka hraniteljica i brojnosti
populacija u Hrvatskoj još nije u potpunosti poznato. Preporučamo se za
daljnju suradnju!

Teme: fauna, flora, staništa, ugroženi i rijetki leptiri,
međunarodna godina svjetlosti

Ključne riječi: močvarna riđa (Euphydryas aurinia), šumska
sirištara (Gentiana asclepiadea), biljka hraniteljica, termoregulacija
gusjenica, pigment melanin

Srodne teme na web stranicama Javne ustanove “Priroda”:

1. UZ
GODINU SVJETLOSTI (2) – GUŠTERICE, TAMNI PIGMENT MELANIN I “FOTOFILNO”
STANIŠTE / OŠTROGLAVA GUŠTERICA (DALMATOLACERTA /= LACERTA/ OXYCEPHALA)
NA STARIM OSORSKIM ZIDINAMA

2. UZ
2015. – MEĐUNARODNU GODINU SVJETLOSTI / MUŠICE DLAKARICE (BIBIONIDAE)
U PRIMORJU

3. USKRŠNJI
LEPTIR NA PERIFERIJI GRADA RIJEKE

Marko Randić


Sl. 2. Močvarna riđa s travnjaka u okolici Čabra (foto: Davor Zbašnik)