Medvjedi i gljive

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Smrčke (Morchella sp.) iznimno cijene gljivari, ali i medvjedi
grizliji u NP Yellowstone (foto: Predrag Grubišić, Gljivarska udruga “Ožujka”
Rijeka).

MEDVJEDI I GLJIVE

Aktivnost, mobilnost i razmjerno velik životni prostor
medvjedi usklađuju s nalaženjem hrane. Dostupna količina hrane jedan je
od važnijih čimbenika koji reguliraju brojnost i gustoću populacije medvjeda,
ali, također, uvjetuju i njegove interakcije s čovjekom.
Šume sjeverozapadnih Dinarida su, osobito u jesen, neobično bogate plodištima
raznovrsnih gljiva. Možemo se zapitati koriste li medvjedi u svojoj zdravoj
i raznovrsnoj prehrani gljive? U znanstvenoj literaturi o tome smo pronašli
tek šture podatke. Koliko nam je poznato za Hrvatsku takvi podaci uopće
nisu navedeni (barem ne u literaturi koja nam je bila na raspolaganju),
pa zapravo niti ne postoje preciznije spoznaje o količinama i vrstama
gljiva koje medvjedi redovito koriste. Više o prehrani medvjeda gljivama
nalazimo, primjerice, kod skandinavskih autora. Bj?rn Dahle i suradnici
(1998) spominju gljive kao sadržaj u 13% istraženih uzoraka medvjeđeg
izmeta švedskih medvjeda i 28% norveških medvjeda u jesenskim mjesecima,
što pokazuje da medvjedi vole gljive. Nažalost nije naveden podatak o
kojim vrstama ili bar rodovima gljiva se u ovim slučajevima radilo (iako
to vjerojatno i ne bi bilo previše teško istražiti putem spora gljiva,
koje svaka imaju karakterističan oblik, strukturu i veličinu!). Vrijedna
članica riječke gljivarske udruge “Ožujka” ispričala nam je
da se imala prilike osobno osvjedočiti da medvjedi jedu gljive. U ovom
slučaju radilo se o ostacima medvjeđeg obroka koji je sadržavao dijelove
plodišta gljiva iz roda vrganja (Boletus) – preciznije, (također i) gljivarima
jedne od najomiljenijih vrsta – Boletus edulis, koje je medvjed konzumirao
na području Gorskog kotara. To bi možda bio jedan od prvih navoda o konzumiranju
neke od vrsta gljiva na području Hrvatske?

Preciznije podatke o američkim smeđim medvjedima – grizlijima
i njihovoj konzumaciji plodišta raznih skupina gljiva daje David J. Mattson
sa suradnicima (2002) u radu o medvjedima grizlijima Nacionalnog parka
Yellowstone. Oni izvješćuju o konzumaciji nadzemnih ili iskapanju podzemnih
plodišta gljiva od strane medvjeda grizlija i to uglavnom gljiva iz porodice
vrganjevki – Boletaceae (Suillus spp.), krasnica – Russulaceae (Russula
spp. i Lactarius spp.), smrčkovki – Morchellaceae (Morchella elata) i
dr. Od podzemnih gljiva zabilježio je iskapanja i konzumaciju plodišta
gljiva iz roda Rhizopogon spp., porodica opletenke – Rhizopogonaceae.
Medvjedi su gljive konzumirali uglavnom tijekom jeseni, i to u šumskim
sastojinama s američkim vrstama borova – Pinus contorta i Pinus albicaulis.
Jedino su smrčke nalazili na opožarenim dijelovima šume tijekom proljeća.
Mattison u spomenutom radu navodi i zanimljivo predviđanje da će u budućnosti
yellowstonski medvjedi povećati konzumaciju gljiva zbog očekivanih promjena
u sastavu i strukturi vegetacije koja bi mogla nastupiti zbog klimatskih
promjena – tj. zbog globalnog zatopljenja. Predviđanja su da će se zbog
klimatskih promjena u sastavu vegetacije znatno smanjiti udio bjelokorog
bora (Pinus albicaulis) (od čijih sjemenki medvjedi sada dobivaju najviše
energije, i to tako da iskapaju podzemna spremišta češera tih borova koje
su prikupile crvene vjeverice), a povećat će se udio usukanog bora (Pinus
contorta) s kojim je povezano veće oblije plodišta gljiva.

Marko Randić


Sl. 2. Crnogorični vrganj (Boletus edulis) našao se na medvjeđem jelovniku
u Gorskom kotaru (foto: Ervin Raguzin, Gljivarska udruga “Ožujka”
Rijeka).


Sl. 3. U sezoni, za smrčcima vlada među gljivarima svojevrsna pomama.
Je li tako i među medvjedima? Smrčci Morchella conica i M. esculenta (foto:
Ervin Raguzin, Gljivarska udruga “Ožujka” Rijeka).