Medvjedi i jabuka "krumpirica" u starom lazu

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Medvjed snimljen kod Starog Laza (foto: Dario Štefančić)

MEDVJEDI I JABUKA “KRUMPIRICA” U STAROM LAZU

Selo Stari Laz između Mrkoplja i Ravne Gore poznato je
kao izrazito mrazište. Na nekim mikrolokacijama temperatura se zimi spusti
i do -30°C. Pa ipak, i u Starom Lazu uspijevaju neke sorte voćaka, osobito
starinska sorta jabuka, koju, zbog hrapave smećkastozelene kore, u lokalnom
govoru nazivaju “krumpirica”. Tu još urode i neke vrste šljiva,
a ponekad dobro urodi i cibora (Prunus cerasifera), koja je osjetljiva
na kasni mraz. Ostale voćke jedva da uspijevaju.

“Jabuke “krumpirice” počinju dozrijevati
u listopadu, kada otpadaju sa stabla, a zrioba se nastavlja na tlu. Zbog
fermentacije otpuštaju mirise privlačne medvjedima. U susjednoj okućnici
naše starine u Starom Lazu raste lijepo stablo jabuke “krumpirice”
staro najmanje 50 godina i visoko oko 10 metara. Jako je rodno i vrlo
otporno pa ga se nikad ne “šprica” (sl. 1) . Ova sorta jabuka
u svježem stanju nije baš osobito ukusna jer je kisela, (nekad su te jabuke
ljudi stavljali u stog sijena da bolje dozore i omekšaju), ali su sasvim
dobre za kompot ili šturdle. Ovog listopada, (2012. godine), fermentirajući
plodovi pali na tlo sa susjedovog stabla privukli su medvjedicu s tri
prošlogodišnja maldunca. Pratio sam njihovo pojavljivanje – dolazili su
isključivo noću i to ne prije 22 sata, ali češće iza 24 sata. Vješto su
izbjegavali dijelove sela gdje su psi. Susjedu su također došli “u
posjet”, popeli se na šljivu i polomili nekoliko grana. Na stablo
jabuke “krumpirice” nisu se penjali. Pojeli su otpale jabuke,
ali, zanimljivo, nisu dirali zrele jagode penjačice koje su također bile
dozorile”.

M. R.


Sl. 2. Jabuka “krumpirica” iz Starog Laza u plodu (foto: Dario
Štefančić)