Misteriozni krugovi u morskoj travi – posidoniji

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti


Sl.1. Krugovi u posidoniji uz obalu otoka Unije (izvor fotografije: preglednik.arcod.hr)

MISTERIOZNI KRUGOVI U MORSKOJ TRAVI – POSIDONIJI

Istraživanje u sklopu kojega su slučajno otkriveni krugovi
u morskoj travi rađeno je u sklopu projekta “Očuvanje priobalne i
morske raznolikosti stvaranjem Mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja
Sredozemlja” (MedMPAnet). U ljeto 2013. godine provedeno je mapiranje
staništa i vrsta važnih lokaliteta NATURA-e 2000 i zaštićenih priobalnih
i morskih područja. Ova projektna komponenta provedena je u suradnji sa
Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj “Sunce”. Tijekom
pripreme terenskih aktivnosti i pregledavanja zračnih snimaka u bazi Arkod
koji je postavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju djelatnici udruge uočili su neobičnu pojavu u podmorju otoka Velike
Srakane i Unije. Na snimkama se jasno vidjelo deset svijetlih krugova
utisnutih u livadu morske trave posidonije (Posidonia oceanica) uz jugoistočnu
obalu Unija, svaki oko 50 metara u promjeru i približno 300 metara udaljen
jedan od drugog, a prosječno 100 metara udaljeni od obale. Sličan uzorak
primijećen je i duž sjeveroistočne obale Velikih i Malih Srakana: deset
čistih krugova, promjer približno 50 metara i tri kruga koji nisu sasvim
čisti, odnosno čini se da ih je posidonija dijelom prerasla. Prilikom
terenskog izvida ronioci su utvrdili da su svijetli krugovi sa snimaka
zapravo područja bez obraštaja unutar jedinstvene livade morske trave.
Konzultacije sa raznim znanstvenicima i državnim institucijama nisu otkrile
porijeklo ove pojave. Na temelju činjenica moguće je zaključiti su snimke
sa baze Arkod nastale tijekom 2011. godine što znači da krugovi sasvim
sigurno postoje od 2011. godine, ili od ranije te da pravilan raspored
i dimenzije kružnih čistina upućuju na pretpostavku o antropogenom porijeklu.
Važno je napomenuti da je morska cvjetnica Posidonia oceanica spada u
strogo zaštićene vrste prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama. Ukoliko
je krugove u posidoniji napravila pravna osoba, prema važećem Zakonu o
zaštiti prirode ista može biti kažnjena novčanim iznosom od 25.000,00
do 200.000,00 kuna, a ako se radi o fizičkoj osobi novčana kazna iznosi
od 7.000,00 do 30.000,00 kuna.

Javna ustanova “Priroda” i Udruga “Sunce”
u drugoj polovici lipnja kreću u nastavak istraživanja u sklopu projekta
MedMPAnet. Tijekom terenskih aktivnosti pokušat će se prikupiti i nova
saznanja o krugovima u morskoj travi. Do tada će ova pojava ostati misterija.

Patrik Krstinić


Sl.2. Krugovi u posidoniji uz obalu otoka Velike Srakane (izvor fotografije:
preglednik.arcod.hr)