Nakupine kvržica na korijenju joha uz obalu rječine

Prospekt Flora, Zanimljivosti


Slika 1. Panj svježe posječenog stabla crne johe uz korito Rječine (foto:
Dinko Dorčić)

NAKUPINE KVRŽICA NA KORIJENJU JOHA UZ OBALU RJEČINE

Uz obale rijeka često rastu posebni tipovi šuma građenih
od vrsta drveća koje uglavnom ne dopire podalje od rijeke. To su galerijske
šume. One prate rijeku poput uskih ili širih pojaseva sa svake strane
obala i rasprostiru se samo dokle se osjeća utjecaj rijeke. Takav je slučaj
(bio) i s Rječinom. Uz njene obale možemo i danas naići na posljednje
“ostatke ostataka” galerijskih šuma (sl. 4) u kojima je jedna
od najvažnijih vrsta drveća crna joha (Alnus glutinosa).

U današnje vrijeme uz Rječinu su takvi galerijski šumarci
najvećim dijelom posječeni, uništeni i iskorijenjeni. Ono malo preostalih
stabala johe i drugog karakterističnog “galerijskog” drveća
i grmlja izloženo je raznim ugrozama (sl. 1).

Na korijenju stabala crne johe koje je ove zime oborila
orkanska bura pronašli smo zanimljive kuglaste nakupine kvržica, poznate
i kao nodule u kojima su posebne simbiotske bakterije – aktinomiceti.
Te kvržice, odnosno njihovi “stanari” aktinomiceti iz roda Frankia
imaju neobično važnu ulogu vezivanja dušika (N2) i obogaćivanja tla dušikom.
Na taj način ovi korisni simbionti pomažu životu stabla s kojim su povezani,
a za uzvrat od stabla dobivaju organske hranjive tvari.

Nakupine kvržica ili nodule na korijenju joha karakterističnog
su (polu)kuglastog oblika i vrlo su razgranjene s brojnim zadebljalim
vršcima poput nekakvih koralja (sl. 2). Uz tok Rječine često su vidljive
i na korijenju joha s kojeg je nabujali tok rijeke isprao slojeve pjeskovitog
tla (sl. 3). Mi smo pri našem obilasku naišli na nodule veličine ping-pong
loptice, ali prema zapisima iz literature spominje se da mogu biti veličine
teniske loptice.

U literaturi se također navodi i podatak da aktinomiceti
(koji pripadaju rodu Frankia), osim na korijenju johe stvaraju nakupine
kvržica i na drveću i grmlju iz rodova Casuarina, Ceanotus, Coriaria,
Eleagnus i Myrica – dakle, uglavnom takvom koje raste na dušikom siromašnim
tlima. Druga važna grupa bakterija fiksatora dušika (koje nisu srodne
ovdje spomenutim aktinomicetima roda Frankia) oblikuje kvržice na korijenju
biljaka iz porodice mahunarki, što je mnogo poznatija pojava o kojoj djeca
uče već u osnovnoj školi. Ali to je druga “priča” o kojoj ćemo
možda napisati crticu sljedećom prigodom.

Ključne riječi. Rječina, galerijske šume, crna joha (Alnus
glutinosa), nodule, aktinomiceti fiksatori dušika, Frankia

Marko Randić i Sunčica Strišković


Slika 2. Nodula – nakupina kvržica sa simbiontskim aktinomicetima na korijenu
crne johe (foto: Sunčica Strišković)


Sl. 3. Nodule na korijenu stabla johe s kojeg je nabujala Rječina sprala
tlo (foto: Sunčica Strišković)


Sl. 4. Ostaci galerijskih šumaraka s crnom johom uz korito Rječine (foto:
Sunčica Strišković)

Zahvala: Zahvaljujemo gospodinu Dinku Dorčiću, vrsnom
fotografu prirode, na ustupljenoj dojmljivoj fotografiji panja svježe
posječene johe uz korito Rječine.