Plaže na pećinama nasute alohtonim riječnim valuticama

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Sl. 1. Prvotno razočaranje nasutom plažom (“od bijelog u prljavo-sivo”)
poslije se pretvorilo u zabavno-edukativni izazov …plažica uz korijen
lukobrana lučice Đeletićevo nakon “prihranjivanja” riječnim
valuticama (foto: M. R.)

PLAŽE NA PEĆINAMA NASUTE ALOHTONIM RIJEČNIM VALUTICAMA

Prije godinu dana, neposredno nakon novogodišnjih praznika,
nemalo (= nemilo) sam se iznenadio spustivši se stepenicama do šljunčane
plaže na Pećinama. Plaža je smještena istočno od korijena lukobrana lučice
Đeletićevo (istočni predio grada Rijeke/Sušaka) i proteže se u dužinu
nekoliko desetaka koraka. Više ništa nije bilo kao nekad! Spoznaja da
je prelijepa prirodna šljunčana plaža izgrađena od sitnijih i krupnijih
bijelih vapnenačkih oblutaka, (koje su valovi stotinama godina lagano
šumoreći za lahora ili bijesno hučeći i bučno nadirući na plažu za jakih
južina valjali, brusili i postupno zaobljivali), zatrpana “ružnim”,
sivim i tamnim neautohtonim riječnim valuticama sastavljenim od šarolikog
vulkanskog i silikatnog stijenja koje ovamo nikako ne pripada prilično
me rastužila (sl. 1).

A isto tako, idući obalnom šetnicom dalje prema vili
Ružić, još dvije-tri plažice bile su nasute istom vrstom materijala (sl.
2). Na sreću, donekle sam se utješio spoznajom da je na sljedećoj prelijepoj
šljunčanoj plaži ostavljen prirodan bijeli vapnenački šljunak (sl. 4).
Neusporediva ljepota!

Nakon godine dana ipak sam se nekako primirio i pomirio,
a kad sam na zimskim praznicima s nećakinjama iz Zagreba, Anom i Ninom,
posjetio plažu, stvar je nenadano dobila drugačiji obrat. Došavši na plažu
nećakinje su se odmah dale u skupljanje neobičnih šarolikih i svjetlucavih
valutica i započele su prebirati i razvrstavati valutice po vrstama.

Pokazao sam im kremene valutice – našli smo ih raznih
oblika i boja – snježno-bijele, oker-žućkaste, čađavo-sive, crne, ružičaste…
Napravili smo malu izložbu. Izazivanje iskri u zatamnjenoj prostoriji
kod kuće bilo je još dugo izvor igre i oduševljenja. Ne treba zanemariti
ni upečatljive mirisne senzacije koje se mogu doživjeti kad se udara kremenom
o kremen… Sve to ne bi bilo moguće s “jednoličnim” vapnenačkim
valuticama na prirodnoj plaži.

Posebna zabava bila je, dakako, skupljanje “dragog”
kamenja, koje smo “uočavali” i zamišljali u raznim vrstama valutica,
prije svega u onima koje u svojoj strukturi imaju uklopljene krupne svjetlucave
listiće tinjca (sl. 3), ili u raznolikim, lijepo oblikovanim i napadno
obojenim valuticama tvrdog rožnjaka. Razvila se živa “trgovina”
i trampa “dragim” i “poludragim”kamenjem.

Na temelju skromnog poznavanja geologije, a prema sastavu
valutica, mogu pretpostaviti da bi riječni šljunak nasut na pećinske plaže
možda mogao potjecati iz korita neke alpske rijeke koja protječe (i) kroz
silikatne masive. Nastojat ću ući u trag odakle potječe taj materijal
koji je korišten za “prihranjivanje” i povećavanje pećinskih
plaža, jer more ipak malo po malo nagriza i odnosi ovdašnje plaže, potreba
za kupališnim prostorom sve je veća…(i vjerojatno će i u budućnosti
biti takvih težnji za “prihranjivanjem”).

Kategorija: Priroda u gradu, gea

Ključne riječi: more, obala, vapnenac, silikatno stijenje,
morski obluci, riječne valutice, alpske rijeke, prihranjivanje plaža

Marko Randić


Sl. 2. Plažice ispred vile Ružić potpuno su nasute riječnim valuticama
(foto: M. R.)


Sl. 3. Svjetlucavi listići tinjca uklopljeni u valuticama posebno su nas
se dojmili (foto: M. R.)


Sl. 4. Ipak…, plaža od bijelih vapnenačkih oblutaka neusporedivo je ljepša…
(foto: M. R.)