Puž golać

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Razmnožavanje puževa leopard golaća (foto: Patrik Krstinić)

PUŽ GOLAĆ
(Limax maximus)

Vrsta Limax maximus (leopard golać) izvorno nastanjuje
Europu i zapadnu Afriku ali je u 19. stoljeću introduciran u sjevernu
Ameriku gdje se vrlo brzo proširio. Preferiraju blizinu ljudskih nastambi
pa ih se može vidjeti kako noću gmižu u potrazi za hranom. Hrani se svježim
i raspadajućim biljnim materijalom, gljivama, a nerijetko lovi druge puževe.
Hermafrodit je što znači da ista jedinka posjeduje i muške i ženske spolne
organe. Nakon parenja obije jedinke u vlažnoj zemlji polažu stotinjak
jaja.

Patrik Krstinić