Tragovi ptica u snijegu

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Na tvrđem snijegu ostali su sačuvani tragovi prstiju i otisci pera
na krilima ptica – u ovom slučaju vjerojatno se radi o ptici iz porodice
drozdova (foto: M. Randić)

TRAGOVI PTICA U SNIJEGU

Ovih dana tragovi ptica vrlo su se lijepo mogli opažati
u snijegu, primjerice, početkom mjeseca i u okolici Veprinca, gdje je
8. veljače bila “granica” snijega – ispod te visine snijega
je bilo malo, ili je već okopnio, a više u planini bilo ga je mnogo. Oko
Veprinca tragovi životinja u snijegu osobito su se isticali na tvrđem
snijegu koji se je zadržao na sjenovitim šumskim čistinama, u zaklonu
od sunca.

Šume oko Veprinca (sl. 2) idealne su za “prezimljavanje”
ptica jer se na stabla privilo mnogo bršljana koji se u ovo doba godine
odlikuje zrelim plodovima. Ptice se uglavnom zadržavaju u krošnjama i
zoblju bršljanove bobe, ali neke vrste, poput kosova rado silaze i na
tlo gdje također nalaze raznu dodatnu hranu na tlu između snježnih polja
(sl. 3). Koriste ili i žarkocrvene bobe veprine pticama za hranu ne znamo,
ali smo uočili da se upravo kosovi rado zadržavaju u gustišu veprine i
vješto izbjegavaju oštre bodljike na vrhovima njihovih filokladija (=
nepravih listova).

Ključne riječi: tragovi u snijegu, ptice, plodovi bršljana,
veprina, Veprinac

Poveznice:

http://www.ju-priroda.hr/zanimljivosti.asp?id=2zanimljivosti/flora/13-bodljikava-veprina.html

http://www.ju-priroda.hr/zanimljivosti.asp?id=2zanimljivosti/fauna/16-zecji-tragovi.html

Marko Randić


Sl. 2. U submediteranskoj šumi uz lokvu iznad predjela Staja (Veprinac)
snijeg je okopnio, ali se na tlu moglo vidjeti mnogo intenzivno ljubičasto
obojenog izmeta ptica koje su zobale bobe bršljana. U tim šumama na krošnjama
obavijenim bršljanom vidi se (i čuje) mnogo kosova. Kad nisu u krošnjama,
kosovi se u ovom tipu šume vole probijati i zadržavati u gustišu veprine
po kojoj su veprinačke šume poznate (foto: M. Randić)


Sl. 3. Koloplet tragova nogu nekoliko vrsta ptica na zasjenjenoj šumskoj
čistini podno Veprinca – veći tragovi vjerojatno pripadaju kosu (foto:
M. Randić)