Uz europski dan bez automobila

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti


Slika 1. Raznolikost gljiva u kanjonu Rječine – prvi rezultati rekognosciranja
gljiva na staništu šume hrasta medunca: Mycena, Hymenoscyphus, Boletus,
Hygrophorus, Hebeloma i Lactarius (crtež: M. Randić)

UZ EUROPSKI DAN BEZ AUTOMOBILA

Kretanje kroz očuvane i lijepe prirodne krajobraze uz
uživanje u prirodi osjeća se kao nasušna potreba gradskom čovjeku otuđenom
od prirode. Grad Rijeka ima iznimno očuvanu i (pre)lijepu okolicu, između
ostalog tu je i kanjon Rječine, predložen za zaštitu, gdje građani mogu
već za nekoliko desetaka minuta, pješice, iz centra grada “pobjeći”
u “netaknutu” prirodu i ovdje se dubinski opustiti.

Kanjon Rječine pored ostalih vrlo raznolikih i bogatih
sastavnica krajobrazne i biološke raznolikosti nudi i iznimno bogatstvo
vrsta gljiva pa se ljubiteljima prirode i tog ponešto tajanstvenog gljivljeg
svijeta pružaju idealne mogućnosti za rekreaciju i dublje upoznavanje
s prirodnim vrijednostima kanjona.

Ove godine iskoristit ćemo Tjedan kretanja radi boravka
u prirodi, ali i da nešto korisno učinimo i naučimo o gljivama i staništima
za Projekt kartiranja gljiva u kanjonu Rječine. Planirano je propješačiti
područjem, pronaći i na terenu izdvojiti desetak reprezentativnih staništa
u čitavom kanjonu gdje ćemo u narednim razdobljima, kroz duži vremenski
period, obavljati proučavanje i popisivanje vrsta gljiva. Projekt provodi
Gljivarska udruga “Ožujka” i Javna ustanova “Priroda”,
a financira ga Grad Rijeka. Projekt je zamišljen u trajanju kroz nekoliko
gljivarskih sezona, a započet je inicijalnim obilascima terena na kojima
je utvrđeno detaljno područje kartiranja (vidi: www.ju-priroda.hr/novosti.asp?id=novosti/111-rjecina-kartiranje.html
).

Možda je manje poznato, ali gljive sa svojim dugačkim
i neobično razgranjenim podzemnim mrežama micelijskih niti izvrsni su
bioindikatori, slično kao i lišajevi – koji su simbioze alga i gljiva,
jer prikupljaju i nakupljaju, u svojim tkivima, razne tvari iz okoliša,
pa tako i mnoge kemijske spojeve – indikatore onečišćenja. Nakupljaju,
između ostalog, i brojne štetne tvari koje ispuštaju automobili!

Pozivamo zainteresirane da nam se pridruže na projektu!

M. R.


Slika 2. Martinčicu (Clitocybe geotropa) pronašli smo na lijevoj padini
kanjona Rječine, u predjelu Koporovo – u širem područje Pašca; vidljiv
je dio niti micelija na bazi stručka (foto: Ervin Raguzin, Gljivarska
udruga “Ožujka”)


Slika 3. Ekološki kontrasti u kanjonu Rječine – na strmim i stjenovitim
padinama kanjona rastu jedni pored drugih vazdazeleni mediteranski hrast
crnika (Quercus ilex) i listopadni submediteranski hrast medunac (Quercus
pubescens), svaki sa svojim skupom mikoriznih gljiva (foto: M. Randić).