Velebitska gušterica

Prospekt Fauna, Zanimljivosti


Sl. 1. Velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi) na planini Obruč (foto:
Patrik Krstinić)

VELEBITSKA GUŠTERICA
(Iberolacerta horvathi)

Velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi) tipičan
je primjer petrofilnih guštera iz porodice Lacertidae. Vrstu je 1904.
godine opisao mađarski zoolog Lajoš M?hely, a ime je dobila sukladno činjenici
da je upravo prva jedinka ulovljena i opisana na Velebitu. Ova vrsta slična
je zidnoj gušterici (Podarcis muralis) od koje se razlikuje rasporedom,
oblikom i veličinom rožnatih pločica na glavi. Osim toga, zidne gušterice
imaju tamne pjege na vratu, a mužjaci imaju crvenkasto obojeni trbuh.
Ova se obilježja nikada ne pojavljuju kod velebitske gušterice.

Uglavnom se pojavljuje u vlažnim planinskim područjima
između 500 i 2000 metara visine. Nastanjuje krška područja otvorenih šuma
četinjača i bukve. Velebitska je gušterica vrsta razmjerno uskog područja
rasprostranjenja i reliktnog obilježja pa je možemo označiti kao istočnoalpsko-sjevernodinarski
endem. Areal joj se rasprostire preko krajnjeg juga Njemačke, juga Austrije
i Slovenije preko Gorskog kotara i cijelog područja Velebita do Poštaka
u Hrvatskoj. U kopno najdublje zalazi do Plitvičkih jezera, a nađena je
također i na području Učke. Unatoč činjenici da se većina areala ove vrste
nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, upravo je kod nas i najmanje
istražena.

U međunarodnim propisima o zaštiti prirode zaštićena
je Bernskom konvencijom – Appendix II i Direktivom o zaštiti prirodnih
staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta – Annex IV. Prema kriterijima
Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) velebitska gušterica na globalnoj
razini svrstana je u kategoriju – NT (Near thretened – potencijalno ugrožena
vrsta), a na razini Hrvatske u kategoriju – LC (Last concern – ne prijeti
joj izumiranje).


Sl. 2. Velebitske gušterice nastanjuju krška kamenita područja vlažnih
planina


Sl. 3. Karakteristično spljošteni oblik tijela sa tamnim bokovima