Ris „goran zip“ u svom kretanju došao na granicu primorsko-goranske i karlovačke županije*

Prospekt Novosti


Slika 1. Na risjem tragu u šumama Gorskog kotara…

Ris „Goran Zip“ širi radijus kretanja

U prosincu mjesecu zabilježili smo "izlet" „Gorana Zipa“ na područje pod Bjelolasicu, na granični dio Primorsko-goranske i Karlovačke županije, te je to do sada jedna od najistočnije utvrđenih lokacija njegova kretanja u Primorsko-goranskoj županiji i teritorija koji zauzima.

No sa sigurnošću možemo reći da je Staru godinu ispratio negdje na „domaćem terenu“, u šumama Između Kobiljaka i Zagradskog vrha, dok je prvi dan Nove 2016. godine bio prisutan u okolici Lukova.

 U nedavnom razgovoru s lovnikom Hrvatskih šuma g. Mladenom Švastom, doznali smo informaciju da je upravo na cesti nedaleko Lukova, prošle godine u travnju mjesecu, u noćnim satima, viđen „Goran Zip“ kako pretrčava cestu u potjeri za zecom.

 Već neko vrijeme nismo primili podatke s ogrlice i nadamo da se ris trenutno zadržava u području bez signala. Inače zima je vrijeme risjeg parenja i aktivnog markiranja teritorija i očekujemo dobiti nove podatke ubrzo.

 Marko Modrić

Poveznice na srodne web stranice JU "Priroda":

http://www.ju-priroda.hr/novosti.asp?id=novosti/201-telemetrija-ris.html

http://www.ju-priroda.hr/novosti.asp?iddb=49

http://www.ju-priroda.hr/zanimljivosti.asp?id=2zanimljivosti/fauna/5-velike-zvjeri.html

 
Slika 2. Splet stijena i kamenitih vrhova, izrazito su važan dio staništa risa u kojem nalazi skrovište i zaklon (foto: Marko Modrić).