Lokve kao izvori vode za piće

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

prosinac 2015. / Živa lokva, Poljica, otok Krk LOKVE KAO IZVORI VODE ZA PIĆE U sklopu prekograničnog projekta LOKNA, a prilikom čišćenja Žive lokve kod Poljica na otoku Krku (od godinama nataloženog sedimenta), mogli smo dobiti grubu sliku o hidrološkim procesima u maloj krškoj lokvi. Također, željeli bi spasiti od zaborava i nešto od tradicijskog znanja vezanog uz korištenje krških lokvi…

Dani mikroba u pgž

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Lipanj 2015. / Rijeka, Stari grad DANI MIKROBA U PGŽ Gotovo svakodnevno prolazim ispred Kosog tornja u riječkom Starom gradu. Posljednjih nekoliko mjeseci pažnju mi je privlači tamno sivo-smećkasta patina koja se uhvatila na previjesnom dijelu tornja …

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Međunarodni dan močvara obilježava se 2. veljače kada je u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Iako močvare u naseljenim područjima i u gradovima rijetko kad prekrivaju veće površne, kao što je, primjerice, slučaj u dolinama velikih rijeka, ipak njihovi mali preostaci imaju za gradskog čovjeka veliku važnost u urbanim ekosustavima….