Dubašanske lokve

Priroda Grad-selo, Krajobraz, Ljudi

U zaleđu Malinske na otoku Krku prostire se šumovito područje Dubašnice koje je zanimljivo po ruaralno-pastoralnoj prošlosti od koje se ponešto od bogate tradijcije sačuvalo do danas. Između ostalog i osam dubašanskih lokvi…

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

2. veljače 2017. / grad Rijeka UZ MEĐUNARODNI DAN MOČVARA Međunarodni dan močvara obilježava se 2. veljače kada je u iranskom gradu  Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Iako močvare u naseljenim područjima i u gradovima rijetko kad prekrivaju veće površine, kao što je, primjerice, slučaj u dolinama velikih rijeka, ipak njihovi mali preostaci imaju za gradskog čovjeka veliku važnost u urbanim ekosustavima….

Magareći trn

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

2016. / otok Krk – OŠ Baška MAGAREĆI TRN Nastavljamo s objavom crtica o magarcima i njihvoj važnosti za očuvanje lokalne bioraznolikosti …

Crtica o magarcima

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

6. listopada 2016. / Baška CRTICA O MAGARCIMA Na poziv Osnovne škole Baška, a povodom Međunarodnog dana životinja  održano je predavanje s temom „Magarci otoka Krka i bioraznolikost“  …

Staza maruna (crtice s učke)

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

28. kolovoza 2016. / Liganj STAZA MARUNA (crtice s Učke) Staza maruna iznad Lignja na padinama Učke mogla bi se u vrijeme zriobe kupina i drenjula proglasiti „stazom divljeg šumskog voća“…

Zaboravljeni gradovi prelonožaca

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

17. srpnja 2016. / Rijeka Zaboravljeni gradovi prelonožaca Za živi svijet gradovi su svojevrsne urbane, asfaltne ili betonske pustinje. Neke sitne životinje odupiru se „urbanoj dezertifikaciji“ pa u zapuštenim i zaboravljenim zakutcima garaža, drvarnica, stepeništa, balkona… žive raznolika sitna bića, među njima i prelonošci. …

Rasvijetljena tajna „krugova u travi“

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

12. ožujka 2016. / Grobničko polje, kod Podhuma RASVIJETLJENA TAJNA „KRUGOVA U TRAVI“ < Na trenutno dostupnom Google Earth prikazu Grobničkog polja nedaleko Podhuma još se nalaze snimke s uočljivim neobično pravilnim krugovima na travnjaku. Pretpostavke o tim krugovima donijeli smo već ranije, ali sada je „tajna“ (gotovo) potpuno rasvijetljena …

Lokve kao izvori vode za piće

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

prosinac 2015. / Živa lokva, Poljica, otok Krk LOKVE KAO IZVORI VODE ZA PIĆE U sklopu prekograničnog projekta LOKNA, a prilikom čišćenja Žive lokve kod Poljica na otoku Krku (od godinama nataloženog sedimenta), mogli smo dobiti grubu sliku o hidrološkim procesima u maloj krškoj lokvi. Također, željeli bi spasiti od zaborava i nešto od tradicijskog znanja vezanog uz korištenje krških lokvi…