Hallerov šaš

Prospekt Flora, Zanimljivosti

ožujak 2017. / Sv. Križ iznad Martinšćice (Rijeka) HALLEROV ŠAŠHallerov šaš među prvim je biljkama koje procvatu na suhim submediteranskim travnjacima i kamenitim pašnjacima u okolici Rijeke…

Cvat vrtne šumarice

Prospekt Flora, Zanimljivosti

24. ožujka 2014. / Kostrena – Stara voda CVAT VRTNE ŠUMARICEU Prethodnoj crtici o kokici paučici spomenuli smo i vrtnu šumaricu. To je također proljetna biljka neobično upadljivih i lijepih cvjetova…

Orhideja kokica paučica

Prospekt Flora, Zanimljivosti

24. ožujka 2017. / Kvarner ORHIDEJA KOKICA PAUČICANa kvarnerskim otocima uspijeva petnaestak vrsta odrhideja iz roda kokica. Neke od njih procvatu već u ožujku…

Bura – uz svjetski dan meteorologije

Prospekt Gea, Zanimljivosti

23. ožujka 2017. / Kripanj pod Malim Platkom BURA – UZ SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE Uz Kripanjski put pod Malim Platkom na mnogo su mjesta vidljivi ostaci djelovanja nekadašnjih ledenjaka u vidu odloženog morenskog materijala i glacijalnih eratičkih (lutajućih) blokova. Na izloženim hrbatima morenskih uzvisina bura ima snažan utjecaj na vegetaciju…

Sivkasta vrba u tnp-u

Prospekt Izvan PGŽ, Zanimljivosti

Svjetski dan voda / Triglavski narodni park SIVKASTA VRBA U TNP-u Na prijelazu zime u proljeće, dok na visokim planinama još leži mnogo snijega, uz obale brzih i hladnih alpskih tekućica procvatu sivkaste vrbe. Tako je i u Triglavskom narodnom parku. Na pojavu smo bili posebno upozoreni jer je sivkasta vrba svojstvena upravo za takva staništa…