STRUČNI SEMINAR "HIGIJENA OKOLIŠA" - OPATIJA

Predstavnici Javne ustanove Priroda sudjelovali su na Stručnom seminaru s međunarodnim sudjelovanjem Higijena okoliša - Environmental Hygiene, koji je 14. ožujka održan u Hotelu Admiral u Opatiji. Na seminaru je izložen rad pod nazivom Zapuštena zemljišta - važnost za život ljudi i zaštitu prirode. Rad će biti dostupan na web stranicama Javne ustanove Priroda, u rubrici Publikacije.