U Gorski kotar stiže ris iz Rumunjske!!!

Priroda Novosti

Kako bi se zaustavilo izumiranje dinarske populacije, u Hrvatsku i Sloveniju naseljava se četrnaest risova iz Slovačke i Rumunjske. Rumunjski ris stiže u pomoć hrvatskoj populaciji, a doseljavanje risova kruna je projekta LIFE Lynx čiji je cilj zaustaviti izumiranje risova u Dinaridima. U repopulaciju risa u Hrvatskoj uključeni su Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu i udruga Biom, uz podršku Javne ustanova Priroda te Nacionalnog parka Risnjak.
U sklopu projekta predviđeno je da u Hrvatskoj bude pušteno ukupno četiri jedinke risa, a posebno smo sretni što će prva jedinka koja u Hrvatsku dolazi iz subkarpatskih šuma novi dom imati upravo u Gorskom kotaru.

Obilježen još jedan ris

Prospekt Fauna

Suradnjom županijske Javne ustanove Priroda i istraživača zagrebačkog Veterinarskog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu obilježen je još jedan ris. Do sada su GPS ogrlicama bili obilježeni i praćeni risovi Goran ZiP i Burni ZiP, a ovaj “najnoviji” imenovan je Marko ZiP radi lakšeg sporazumijevanja među istraživačima…

O risu Burnom ZIPu

Prospekt Novosti

rub Vinodola – Mahavica – Pred nekoliko dana javio nam se gospodin Tomislav Furlan koji je na rubu Vinodola, u širem predjelu Mahavica, jednom od najljepših i najočuvanijih prirodnih predjela u PGŽ, imao bliski susret s risom obilježenim GPS ogrlicom za praćenje kretanja…