Gledanje žaba u lokvama

Ekološko-edukativna akcija "Smeđe žabe lokvarskog kraja"

Prospekt Suradnja sa školama

Na širem području Lokava, kao i na nekim drugim lokacijama u Gorskom kotaru, žive dvije vrste smeđih žaba: šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) i livadna smeđa žaba (Rana temporaria). Obje su na stanovit način postale simbolom ovoga kraja, što se odražava u tradicionalnim turističkim manifestacijama (“Žabarska noć” i “Dječja žabarska noć”). Prema staroj lokalnoj tradiciji u ožujku za toplih proljetnih kiša, koje mještani nazivaju “žabljak” i baš u vrijeme razmnožavanja smeđih žaba, Lokvarci su odlazili na mrijestilišta u blizini Lokava u lov na žabe. Žablji kraci su tada, a i sada, lokvarski kulinarski specijalitet. Lovilo se tada tek po tridesetak ili malo više žaba, samo da bi se kušalo. Nažalost, posljednjih desetljeća izlovljavanje je poprimilo masovne razmjere, lovilo se na stotine žaba za jednu noć i to je dovelo do gotovo potpunog pustošenja populacija žaba.


Sl. 1. Promatranje mrijesta u bari na Lascu Lokvarskom

Za sunčane i tople travanjske subote desetak učenika Ekološke družine OŠ Rudolfa Strohala u Lokvama predvođeni nastavnicama prirode, biologije i zemljopisa sudjelovalo je u ekološko-edukativnoj akciji pod nazivom “Smeđe žabe lokvarskog kraja”. Obišli su nekoliko važnih lokaliteta mriješćenja smeđih žaba u lokvarskom kraju, upoznavali staništa, odnosno mikrolokaciju mrijestilišta smeđih žaba.

Sudionici akcije popisivali su mrijestilišta, ubilježili ih na topografske karte pomoću GPS uređaja, a na svakom mikrolokalitetu uzimani su i podaci o stanju lokve, dubini vode, vegetaciji, temperaturi, eventualnoj onečišćenosti, broju mrijesta i drugim fizikalno-biološkim parametrima.

Sudionike akcije najviše su oduševili opaženi predstavnici faune vodozemaca koje smo zatekli na mrijestu (smeđe žabe, krastače, planinski i mali vodenjaci). Upoznali su i način ispunjavanja formulara za praćenje stanja vodozemaca određenoga područja koji se ispunjen šalje u centralnu bazu podataka vodozemaca tj. u Državni zavod za zaštitu prirode. Lokvarac gospodin Boris Crnković, vrsni poznavalac života žaba lokvarskog područja, objasnio je moguće ugroze koje prijete smeđim žabama. Dogovoreno je da se razvoj žaba u istraženim lokvama prati i dalje te da akcija postane tradicionalna. Za ljetne mjesece najavljeno je da se u dogovoru s Hrvatskim šumama Šumarijom Lokve neke od lokvi, u kojima zbog preranog presušivanja žabe ne uspiju dovršiti svoj puni ciklus razvoja od jaja preko punoglavaca do malih žabica, pokušaju produbiti kako bi kroz duži period zadržavale svježu vodu što bi vodozemcima omogućilo potpuni ciklus preobrazbe. Ovo je ujedno i prva od planiranih akcija povodom Međunarodne godine šuma u kojima će osim JU “Priroda” sudjelovati veći broj drugih sudionika.

Na kraju, posebno treba pohvaliti vrijedne učenike Ekološke družine: Benjamina Bašića, Kaludiu Boban, Andreja Jurčića, Domagoja Grgurića, Anu Jakovac, Evu Bolf, Majdu Tomljanović, Ninu Vučković i Nadriju Malnar, kao i njihove voditeljice: gđu Vanju Maras Čeh, učiteljicu prirode i biologije i gđu Davorku Mihelčić, učiteljicu zemljopisa, koji su svi s velikom ozbiljnošću i predanošću prionuli poslu oko proučavanja i zaštite smeđih žaba.

Marko Randić i Mirjana Pleše


Sl. 2. Mjerenje temperature vode – učenik 6. razreda Benjamin Bašić izmjerio je 9C


Sl. 3. Uz šumsku lokvu u dolini Križ potoka