prebrojavanje ptica

Obilježen europski dan prebrojavanja ptica u ornitološkom kampu na Jezeru kod Njivica na otoku Krku

Prospekt Događanja

Na Jezeru kod Njivica djeluje već treću godinu Ornitološki jesenski kamp, na kojemu ornitolozi iz Udruge “Jezero”, vanjski suradnici Javne ustanove “Priroda” i ovlašteni prstenovači provode sustavna istraživanja i prstenovanja ptica. Od nedavno, u sklopu kampa djeluje i Ornitološka prstenovačka postaja – drvena kućica smještena uz obalu Jezera koja ornitolozima služi kao terenska baza. Ovdje ornitolozi, ali i drugi ljubitelji prirode i ptica mogu pronaći zaklon i nužan smještaj pri svojim terenskim istraživanjima Jezera. Prstenovačka postaja već je postala važno rasadište novih saznanja za brojnu školsku djecu, ali i brojne ljubitelje ptica iz cijele Hrvatske koji posjećuju Jezero i ovdje od vrsnih stručnjaka prirodoslovaca mogu mnogo naučiti o životu i navikama ptica. Mlađim naraštajima je osobito zanimljivo čuti o dugim i napornim selidbenim putovima ptica, jer su upravo na Jezeru, tijekom dosadašnjih istraživačkih napora pronađeni vrijedni nalazi prstenovanih ptica koje su ovamo stigle iz udaljenih dijelova svijeta, a neke od ptica prstenovane na Jezeru pronađene su također u “dalekom svijetu”. Za trajanja
ovogodišnjeg Jesenskog kampa, u proteklih nekoliko tjedana već je prstenovano i popisano više od 6500 ptica, a ima i vrlo zanimljivih nalaza poput prstenjaka crvkutića koji je nakon svega nekoliko dana nakon što je uhvaćen i prstenovan na Jezeru ponovo uhvaćen, ali u udaljenoj Francuskoj! Ne čudi stoga što je Hrvatsko društvo za proučavanje ptica (HDZPP) izabralo i Jezero između nekoliko lokacija u cijeloj Hrvatskoj na kojima su se odigravale najvažnije aktivnosti u Europskom prebrojavanju ptica koje se tradicionalno održava od 1. do 2. listopada. Osim prstenovanja na Jezeru, ostale lokacije i aktivnosti ove su godine obuhvaćale osobito:

* Prebrojavanje ptica na ribnjaku Podunavlje i Dravske šume,
* Prebrojavanje ptica na lokacijama Bistrač, Sava-Strmec i Rakitje,
* Predavanje u Bjelovaru o prirodi duž rijeke Česme i
* Izleti u prirodu na većem broju lokacija u cijeloj Hrvatskoj.


Sl. 1. Ornitološka prstenovačka postaja Jezero (foto: Mladen Trinajstić)

Prema propozicijama HDZPP, za sudjelovanje bilo kojeg ljubitelja prirode bilo je dovoljno javiti se koordinatoru za Hrvatsku koji ga zatim upućuje na najbližeg voditelja HDZPP-a za obilazak ptica i prirode u neposrednoj blizini, što su u slučaju Jezera bili ornitolozi iz Udruge “Jezero”. Obilazak je sadržavao kretanje kroz stanište ptica (Jezero, ribnjaci, ušća, šume i/ili livade), prepoznavanje pojedinih vrsta, upoznavanje sa njihovim načinom života, pjevom i drugim zanimljivostima.

Na Jezeru je tijekom ove subote i nedjelje bilo razmješteno 600 metara mreža za lov ptica, pa su se sudionici akcije mogli upoznati s metodama terenskog istraživanja i načinima prepoznavanja, uzimanja i bilježenja znanstvenih terenskih podataka, kao i postupcima prstenovanja. Osnovni cilj akcije bio je prezentirati javnosti što se na Prstenovačkom kampu radi i sustavno provodi već nekoliko godina i koja je važnost tih aktivnosti. Prigoda je iskorištena i za postavljanje “data loggera” za mjerenje temperature, vlage i drugih ekoloških pokazatelja kako bi se mogle unaprijediti spoznaje o povezanosti života ptica s raznolikim ekološkim čimbenicima na mikrolokaciji Jezera. JU “Priroda” izvješćivat će redovito o najvažnijim rezultatima i saznanjima do kojih će se doći tijekom rada na Ornitološkom kampu Jezero.


Sl. 2. Lov pomoću ornitološke mreže (foto: Mladen Trinajstić)


Sl. 3. Čitanje podataka s prstena (foto: Mladen Trinajstić)


Sl. 4. Prstenovači Andrej Radalj i Milorad Malatestinić uzimaju terenske podatke o ulovljenoj ptici (foto: Mladen Trinajstić)