skulpture zvijeri

Skulpture risa, vuka i medvjeda

Prospekt Novosti

Samouki umjetnici u drvu braća Ferdinand Petrović i Marijan Petrović izradili su tri skulpture – risa, vuka i medvjeda. Javna ustanova “Priroda” započela je suradnju s braćom Petrović na projektu SOŽITJE, kada su za potrebe “Staze medvjeda” u Brodu na Kupi oni izradili i likovno osmislili didaktičke ploče te skulpturu medvjeda od jelovog drveta u prirodnoj veličini. Za drugi projekt o velikim zvijerima u Gorskom kotaru izradili su od drveta lipe skulpture sve tri velike zvijeri koje žive u Gorskom kotaru – risa, vuka i medvjeda. Svaka od ovih skulptura ima svoju posebnu priču, od toga kako je pronađeno odgovarajuće drvo, kako je stvorena vizija i nadošla inspiracija,…, do toga kako ga se oblikovalo (npr. skulptura risa izrađena je od stare lipe koja je imala račvasto deblo, pa su noge i donji dio risa oblikovani od jednog dijela račvi debla, a glava od drugog). Zbog same strukture drva skulpture imaju zanimljivu teksturu koja će vjerojatno ostati vidljiva i kad budu postavljene u prostoru na stalno mjesto. Skulpture će imati prvenstveno edukacijsku ulogu i biti će popraćene poučnom pločom.

Marko Randić


Sl. 1. Umjetnik Ferdo Petrović prilikom izrade skulpture risa od lipovog drveta (foto: Marko Randić)


Sl. 2. Vučica s maldim (foto:Marko Randić)


Sl. 3. Skulptura medvjeda u ateljeu Marijana Petrovića (foto: Marko Randić)