dva labuda

Labudovi u riječkoj luci

Prospekt Fauna

U široj okolici Rijeke ove je godine (2012.) na nekoliko mjesta uočeno zimovanje manjih jata labudova. To nije neuobičajeno jer se već i prijašnjih godina mogla pratiti ova zanimljiva i za “oko lijepa” pojava, (o čemu smo na web stranicama JU “Priroda” već izvješćivali). Dana 21. prosinca 2012. ovlašteni prstenovač Ornitološkog zavoda i vanjski suradnik Javne ustanove “Priroda” Andrej Radalj uhvatio je i prstenovao prvog iz jata od devet crvenokljunih labudova (Cygnus olor) koje se zateklo na zimovanju u Riječkoj luci. Radi se o mladom labudu iz ovogodišnjeg legla koji ima tamnije perje i crnkast kljun (za razliku od odraslih koji imaju crveni kljun i bijelo perje). Jedinka je dobila uočljiv žuti vratni prsten s oznakom 89PA. Zanimljivost ovog jata labudova u Riječkoj luci je da se u njemu nalazi i druga jedinka obilježena nožnim prstenom, a podaci s tog prstena pokazuju da se radi o labudu iz Češke. U široj okolici Rijeke, preciznije na Tribaljskom jezeru, uočena je i jedinka labuda s prstenom iz Poljske, što su sve vrlo zanimljivi podaci jer ukazuju na rute labudova koji iz udaljenijih sjevernijih krajeva dolaze kod nas na zimovanje. Akcija prstenovanja labudova u široj okolici Rijeke se nastavlja i nadamo se da će, nakon zimovanja, “riječki” labud (prstenovan u Riječkoj luci) uskoro biti uočen i identificiran na nekoj udaljenoj lokaciji.

M.R.


Sl. 1. Jato od devet labudova u Riječkoj luci (foto: M. Randić)


Sl. 2. Mladi labud sa žutim vratnim prstenom ispred jata (s lijeve strane) (foto: M. Randić)


Sl. 3. Crvenokljuni labud s prstenom iz Poljske snimljen 16.12.2012. na Trbaljskom jezeru u Vinodolu (snimio: Dario Štefančić)