Prostorni podaci vezani uz zaštitu prirode

Prospekt Novosti

U 2014. godini Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) planira uspostavu Geoportala Informacijskog sustava zaštite prirode koji će omogućiti javni pristup prostornim podacima vezanim za biološku raznolikost i zaštitu prirode u Hrvatskoj. Do uspostave Geoportala, pojedini podatci dostupni su u obliku web kartografskih preglednika.

Natura2000

Ova web aplikacija postoji već neko vrijeme na služenoj stranici Natura 2000 mreže u Hrvatskoj i možete joj pristupiti ovdje. Ono što je novo je mogućnost pristupa podacima o svakom pojedinom lokalitetu. Klikom na područje otvara se prozorčić koji nudi poveznicu na standardni obrazac za Natura 2000 područje. Na primjeru Natura 2000 područja Gorski kotar i sjeverna Lika to izgleda ovako:

Odabirom poveznice SDF Report (Standard Data Sheet ili standardni obrazac) otvara se prozor s podatcima o svakom Natura 2000 području.

Karta zaštićenih područja Hrvatske

DZZP je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja u Hrvatskoj. Ona sadrži granice zaštićenih područja u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park – šuma i spomenik parkovne arhitekture. Interaktivnu web kartu zaštićenih područja možete potražiti ovdje, a stranice DZZP-a nude i opciju preuzimanja servisa za upotrebu u GIS
programima.

Web preglednik nudi i opciju odabira pojedinih područja za koje se onda ispisuju osnovni podatci.

Karta staništa RH

Na stranicama DZZP-a dostupna je i karta staništa RH. To je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Uz legendu koja se nalazi pokraj karte, odabirom pojedinog područja otvara se prozorčić s nazivom i kodom stanišnog tipa. Web aplikacija možete pogledati ovdje, a stranice DZZP-a nude i opciju preuzimanja servisa za upotrebu u GIS programima.

Ovako karta staništa izgleda za okolicu Rijeke:

Upute za dodavanje i pregledavanje web servisa za sve tri karte u GIS desktop programima možete pronaći na GeoPortalu Državne Geodetske Uprave. Servisi (WMS i WFS) se mogu preuzeti na stranicama Natura 2000 mreže (za ekološku mrežu Natura 2000) i na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode (Karta staništa i karta zaštićenih područja).