snježne plijesni

Prepleti hifa psihrofilnih gljiva uz mjesta topljenja snijega

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Sl. 1. Uz mjesta gdje se topi snijeg razrasli su se na otpalim suhim grančicama, dijelovima plodova-kupulama i lišću bukve gusti spletovi bijelih hifa gljiva koji s donje strne nose kapljice vode. Snimljeno u Zelinu Crnoluškom (Gorski kotar), 22. ožujka 2015. (foto: Marko Randić)

Na prijelazu zime u proljeće, dok zima šalje zadnje valove hladnoće i snijega u planini, pronašli smo ove godine, u mnogim predjelima Gorskog kotara, ali uvijek uz mjesta gdje se tope krpe snijega, paučinaste, bjelkaste i guste preplete hifa nekih vrsta gljiva (sl. 1 i 3).

Nalazili smo ih u svijetlim dijelovima šuma na površini otpalog vlažnog bukovog lišća, grančica i plodova, uz rubove snježnih polja koja se otapaju. Također bilo ih je i uz rubove snijega koji se otapa na travnjacima u rubnim dijelovima Gorskog kotara prema Primorju. Uočili smo ih, primjerice, na livadi u podnožju Kamenjaka. Zanimljiva pojava, čini se, ove je sezone topljenja snijega u našim krajevima bila osobito izražena pa smo joj posvetili više pažnje. Snimili smo preplete hifa i pod mikroskopom (sl. 2).

Nažalost, zasad ne možemo sa sigurnošću tvrditi o kojoj ili o kojim bi se vrstama gljiva moglo raditi. Neposredno uz micelijske preplete na lokalitetu u Zelinu pronašli smo plodišta neke vrste gljiva makromiceta iz roda Tubaria (? možda T. hiemalis Romagn. Ex Bon), ali ne možemo tvrditi da je ova vrsta gljive i uzrok pojavi paučinastih prepleta.

Iz sjevernih krajeva postoje izvješća o tzv. snježnim plijesnima (“snow molds”) koje uzrokuju sličnu pojavu paučinastih prevlaka na tlu uz snježna polja, a mogu se razvijati i neposredno pod snijegom pa ih ubrajamo u tzv. psihrofilne gljive – gljive koje podnose (tj. prilagođene su) i trebaju za svoj razvoj niske temperature. Iz pretplaninskih šuma Kolorada (Sjeverna Amerika) istraživači izvješćuju da te “snježne plijesni” pripadaju skupini gljiva Zygomycota – zigomikoti.

Spletovi hifa iščeznu vrlo brzo nakon što se krpe snijega otope. Ne znamo je li ova pojava na određeni način potaknuta prošlogodišnjim ledolomom koji je zahvatio šume u krajevima gdje smo je ovog (pred-)proljeća masovno opažali (sl. 4).

Marko Randić (JU “Priroda”) i Ervin Raguzin (stalni suradnik JU “Priroda” za područje gljiva)


Sl. 2. Splet hifa gledan pod mikroskopom – lokalitet kao na slici br. 3 (mikrofoto: Ervin Raguzin)


Sl. 3. Splet hifa izgleda kao gusto isprepletena, neobično fina paučina. Iščezne nedugo nakon topljenja snijega. Snimljeno u Lepenicama (Gorski kotar), 28. ožujka 2015. (foto: Ervin Raguzin)


Sl. 4. Tipično stanište bukove šume u Zelinu gdje se uz rubove snježnih polja koja se tope pojavljuju paučinasti spletovi hifa gljiva – šuma je stradala u ledolomu prošle zime (foto: Marko Randić)