Diviska

Kružne strukture u krajobrazu (I. dio)

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Slika 1. Lokva Diviška iznad Baške na otoku Krku (foto: M. Randić)

LOKVE – OVALNE, KRUŽNE I PRSTENASTE STRUKTURE U KRAJOBRAZU

Pravilne ovalne, kružne i prstenaste strukture u prirodi često pobuđuju pažnju i znatiželju, golicaju maštu, a vidljive su na površini Zemlje osobito u krajevima s vulkanskom aktivnošću u obliku kratera i vulkanskih jezera; u sjevernim krajevima kao pingo strukture i okna u tresetištima; u tropskim krajevima kao koraljni atoli; ali također i u mnogim drugim dijelovima svijeta gdje nailazimo na otočiće kružna oblika. U krškim predjelima također mnogi karakteristični prirodni fenomeni uobičajeno poprimaju kružne oblike. Ovdje nailazimo na brojne kružne i ovalne otvore podzemnih krških objekata, krške izvore i osobito krške ponikve koje su često pravilnog kružnog ili ovalnog oblika. Budući da su lokve u većini slučajeva nastale radom ljudi i to oblikovane najčešće u prirodnim krškim udubljenima terena, lokve i same slijede njihovu strukturu te poprimaju više ili manje pravilne kružne oblike.

Kružne i prstenaste strukture lokvi još više dolaze do izražaja i dobivaju na neobičnosti u onim slučajevima kad su lokve ograđene kružnim suhozidima, a na dramatičnosti dobivaju kad je u lokvi stjecište suhozida različitih pasišta. Lijep primjer je lokva Diviška iznad Baške smještena na kamenitom platou u blizini litica sjeveroistočne obale otoka Krka, na samoj granici zaštićenog ornitološkog rezervata. U njoj se sijeku suhozidi pet pasišta i omogućuju odijeljeni pristup ovcama pitkoj vodi.

Napomena:

U jednoj od ranijih crtica ukratko smo se osvrnuli i na lokve Hahlić u planinskoj skupini Obruč, iznad Grobničkog polja, koje također imaju pravilan kružni oblik. Na njihovim se obalama još uočavaju ostaci prstenastih suhozidnih podzida koje su vješto i znalački oblikovali nekadašnji graditelji lokvi (vidi: HAHLIĆ – PRIMJER LOKVI UZ IZVOR ).

Marko Randić

 

 

 

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Sunčica Strišković
suncica.striskovic@ju-priroda.hr
00385/51-352-412

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr