hookeria

Reminiscencije na godinu svjetlosti

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

MAHOVINA SVJETLUCAVA HOOKERIJA (Hookeria lucens) U PARK-ŠUMI JAPLENŠKI VRH

Pomalo neobičnu mahovinu – svjetlucavu Hookeriju (Hookeria lucens) pronašli smo na padinama Japlenškog vrha kod Delnica. Ova ekološki izbirljiva mahovina „voli“ zasjenu te vrlo vlažna tla uz šumske potoke i obično izabire silikatna tla, pa nas je pronalazak na vapnenačkim padinama Japlenškog vrha donekle iznenadio. Pojavu tumačimo zasjenom jelovim stablima u staroj park-šumi i donekle izolirajućem utjecaju debljih nakupina glinastog tla koje se nakupilo na karbonatnoj podlozi.

Epitet – svjetlucava (= lucens) ova je zanimljiva mahovina, koja za svoje stanište u pravilu izabire duboku zasjenu, vjerojatno dobila zbog glatkih, plosnatih listića koji reflektiraju svjetlost sa svoje površine, pa njezini spljošteni buseni uobičajeno poprimaju bjelkastu, odnosno mliječno-bijelo-zelenkastu boju.

Svjetlucava Hookerija poznata je s razmjerno malog broja nalazišta u Hrvatskoj. Novija istraživanja pokazala su da raste, primjerice, u Park –šumi Golubinjak, kod Crnog Luga, u udolini Leske, Zalesine i Mrzle Vodice*. Za Park-šumu Japlenški vrh kod Delnica nije do sad bila poznata.

Ledolom koji je zahvatio šume Gorskog kotara krajem siječnja i početkom veljače 2013. godine znatno je uzdrmao ekosustav stare, zaštićene park-šume Japelnškog vrha. Mnogo je od leda oštećenog drveća moralo biti posječeno i izvučeno iz šume i od tada možemo pratiti brze i burne procese zakorovljivanja šume. Na progaljeno i znatno osvijetljeno tlo šume počele su se naseljavati brojne zeljaste biljke, dok je uobičajeno šumsko bilje prizemnog sloja šume prisiljeno na uzmak. Zanima nas kako će se uočeni procesi odraziti na ekološki osjetljivu mahovinu Hookeriju?

*Literatura: Papp, B., Alegro, A. et al. (2013): Contributinos to the bryophyte flora of Croatia I. Gorski kotar region (W Croatia). Studia bot. hung. 44: 133-211.

Marko Randić

Slika 1. Mahovina svjetlucava Hookerija odlikuje se plosnatim listićima koji odražavaju dio svjetlosti koja se probije kroz guste krošnje jelovih stabla (foto: M. Randić)