lokna logo

Pješačka staza krških lokvi

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Za potrebe projekta LOKNA obišli smo predio Dolinji drmun puški (= pučki) iznad uvale Čavlena na otoku Krku. Tamo su uz lokve smješteni stari i impozantni hrastovi medunci. Ovim predjelom prošla bi naša nova, planirana pješačka staza krških lokvi otoka Krka…

LOKVA KOD „MANJEG“ HRASTA

Iako se i u slučaju „manjeg“ hrasta radi o prilično impozantnom primjerku listopadnog sredozemnog hrasta medunca (Quercus pubescens), lokvu koja je u njegovoj blizini, za potrebe projekta LOKNA, prozvali smo Lokva kod „manjeg“ hrasta. To je stoga što u obližnjem predjelu (Dolinji drmun puški) postoji još jedna lokva u čijoj blizini raste još veći i vjerojatno stariji hrast – pravi div među drvećem. S pojedinim granama koje i same imaju izgled stoljetnih divova taj znameniti hrast medunac, star nekoliko stoljeća, koliko je nama zasad poznato, ima najveći opseg krošnje među svim živućim stablima-gorostasima otoka Krka. Do njega i do lokve koja je u njegovoj zasjeni vodi i naša staza. Ne možemo se ne zapitati kakva je (bila) uloga lokvi uz koji su ova dva diva izniknula i tako se bujno razrasla. Je li i vlažnije tlo na kojemu leže lokve doprinijelo njihovom bujnijem razvitku, zdravom i zamamnom rastu? O pravoj starosti ovih divova zasad samo možemo nagađati, ali vrijedno je spomenuti da se u blizini, također dostupna po označenoj stazi, nalazi i rano romanička crkva sv. Krševana, čija se izgradnja datira u sredinu 12. stoljeća. Neposredno uz crkvu utvrđeno je i postojanje kasnoantičkog ruralnog sklopa. Na taj način izvrsno se nadopunjuju prirodne i kulturne vrijednosti ovog (pretežito šumovitog) dijela otoka Krka.

Marko Randić

Literatura: Janeš, Andrej (2015): Late Antique Rural Complex by the Church of St. Chrysogonus in Glavotok (Island of Krk). Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 6: 9-22

Slika 1. Najveći hrast u predjelu dolinji drmun puški (foto: M. Randić)

Slika 2. Kod velikog hrasta i pojedine grane imaju izgled stoljetnih divova (foto: M. Randić)

 

 

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Patrik Krstinić
patrik.krstinic@ju-priroda.hr
00385/51-352-403

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr