stjene i stabla

U potragu za golosjemenjačama (XVII. dio)

Prospekt Mladi prirodoslovci, Suradnja sa školama

BOR KRIVULJ – STANOVNIK NACIONALNOG PARKA RISNJAK

Planinu Risnjak ističemo kao područje bogate bioraznolikosti i kao takvo stanište je i nekolicine vrsta golosjemenjača, odnosno četinjača. Osim tipičnih vrsta poput jele i smreke koje možemo pronaći gotovo svugdje u gorskim krajevima Primorsko-goranske županije, ovdje nalazimo i nešto klimatski zahtjevnijeg pripadnika ove zanimljive skupine – bor krivulj (lat. Pinus mugo).

Uspinjući se strmim liticama i šumskim stazama, posjetitelji nacionalnog parka proći će kroz nekoliko vegetacijskih pojasa karakterističnih za Gorsku Hrvatsku. Najniži pojas čini zajednica gorske bukove šume, zatim slijedi bukovo-jelova šuma te pretplaninska bukova šuma. U posljednjem pojasu prije kržljavog niskog zeljastog raslinja i kamenitih vrhova raste bor krivulj čija se zajednica naziva klekovina. Ovakav prelazak iz guste listopadne šume u nisku grmoliku vazdazelenu vegetaciju posjetiteljima stvara poseban doživljaj.

Ledeni i snježni pokrov, snažni vjetrovi i žega su uvjeti u kojima bor krivulj obitava. Kao prilagodba na takav okoliš izgled ovog bora je drugačiji od većine ostalih golosjemenjača. Tijekom svoga rasta ne poprima  kao ostalo šumsko drveće centralno deblo s uspravnim granama već raste kao polegnuti gusti grm s razgranatim uz tlo polegnutim granama. Njegov je korijen izrazito razgranat te se njime čvrsto drži za podlogu (zemlju ili kamen). Ta karakteristika omogućava sprječavanje erozije, odrona i klizišta.

Pogodnu klimu za svoj rast ova je biljka osim iznad 1350m nadmorske visine pronašla i na mnogo nižim, ali jednako hladnim mjestima – u dubokim planinskim ponikvama.

Ana Randić i Nina Randić (OŠ “Matija Gubec”, Zagreb)

Slika 1. Zreli muški (prašnički) “češerići” bora krivulja ispuštaju oblačiće peluda (foto: Nina i Ana Randić)

Slika 2. Mladi izbojci i češerić bora krivulja (foto: Ana i Nina Randić)