prstenovanje oruda

Akcija prstenovanja morskih vranaca na otoku orudi

Prospekt Novosti


Sl. 1. Andrej Radalj i Boris Ende prstenuju morske vrance na otočiću Orudi

AKCIJA PRSTENOVANJA MORSKIH VRANACA NA OTOKU ORUDI

Dana 20. travnja 2011. provedena je akcija prstenovanja
kolonije morskih vranaca (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii)
na otoku Orudi u cresko-lošinjskom arhipelagu. Prstenovanje su proveli
ovlašteni prstenovači, suradnici Zavoda za ornitologiju HAZU i Javne ustanove
“Priroda”; Andrej Radalj i Boris Ende iz Rijeke, koji već imaju
mnogo iskustva sa sličnih akcija prstenovanja morskih ptica na malim otocima
Kvarnera i drugdje u Jadranu. Ovom prigodom prstenovano je oko 40 mladih
i odraslih vranaca na gnijezdištima. Uzete su GPS pozicije gnijezdišta
i popisivana je specifična flora na gnijezdištima. Utvrđena su četiri
glavna tipa vegetacije u kojima su smještena gnijezda morskih vranaca.
Osnovna odlika te vegetacije su gusto isprepleteni (bodljikavi!) grmovi
i lijane (Smilax-Rubus-Vitex), nitrofilne araceje/kozlaci (Arum italicum-Arisarum
vulgare), trave (Brachypodium) i nekolicina vrsta ruderalnih biljaka.
Samo u jednom slučaju utvrđeno je gnijezdište vranaca u robustnim busenima
oštrog sita (Juncus acutus). Djelatnici Javne ustanove Priroda imali su
također prigodu upoznati se s prirodnim osobitostima otoka Orude koji
je uvršten u područja Nacionalne ekološke mreže radi sastojina divlje
masline (Olea europaea ssp. oleaster) i gnijezdišta morskih ptica. Logističku
potporu ovoj akciji svesrdno je pružila Lučka kapetanija Lošinj bez čije
pomoći akciju ne bi mogli provesti u djelo. Stoga im se ovom prigodom
najsrdačnije zahvaljujemo.

Marko Randić


Sl. 2. Prstenovanje mladunaca


Sl. 3. Prstenovanje mladunaca