Akcija uklanjanja drvenastih vrsta na staništu ugroženog planinskog leptira apolona

Prospekt Novosti


Sl.1. Leptir apolon siše na cvatu zvjezdoglavke (Scabiosa), vidljivi su
karakteristični crvenobijeli krugovi na krilima koji su vjerojatno inspirirali
dizajn planinarskih markacija (foto: M. Randić).

AKCIJA UKLANJANJA DRVENASTIH VRSTA NA STANIŠTU UGROŽENOG PLANINSKOG LEPTIRA APOLONA

Tijekom ljetnih mjeseci traje sezona leta leptira apolona
(Parnassius apollo) – jednog od najljepših gorskih leptira u Hrvatskoj.
To je ujedno vjerojatno najrjeđa i najugroženija vrsta planinskih danjih
leptira u Primorsko-goranskoj županiji, čija izolirana preostala poznata
populacija broji svega nekoliko desetaka jedinki.

Na području Primorsko-goranske županije leptiri apoloni
se u razmjerno prostorno vrlo ograničenoj, izoliranoj i brojčano maloj
populaciji zadržavaju, razmnožavaju i obitavaju na vrlo uskom lokalitetu
na području planinskog ruba Gorskog kotara. Ovdje su apoloni vezani uz
biljku žednjak (Sedum spp.), mesnatih sukulentnih listova, kojom se isključivo
hrane njihove gusjenice. To je danas jedino poznato preostalo stanište
apolona na području Primorsko-goranske županije, a ima naznaka da su ranije
bili šire rasprostranjeni i brojniji.

Budući da je kao jedan od mogućih razloga opadanja brojnosti
populacije apolona na staništu u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno
zarastanje travnatog staništa povijušama, grmljem i drvećem, dana 10.
svibnja 2011. godine, djelatnici Državnog zavoda za zaštitu prirode, “Hrvatskih
šuma” – Uprave šuma Senj – Šumarije Crikvenica i Javne ustanove “Priroda”
poduzeli su akciju uklanjanja drvenastih vrsta s travnatog staništa. Kao
sljedeći korak bilo bi neophodno provesti odgovarajuća znanstvena istraživanja
populacije leptira apolona i staništa, na temelju kojih bi se mogle definirati
daljnje potrebne mjere i aktivnosti.


Sl. 2. Zajednička akcija čišćenja drvenaste vegetacije (foto: V. Posavec
Vukelić, DZZP)