"čudesni svijet šuma" – najava događanja povodom međunarodne godine bioraznolikosti

Prospekt Novosti

“ČUDESNI SVIJET ŠUMA” – NAJAVA DOGAĐANJA POVODOM MEĐUNARODNE GODINE BIORAZNOLIKOSTI

Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom
godinom biološke raznolikosti. Kako bi se pojačala i oživjela svijest
svih nas, jer ljudi mogu zaštiti i očuvati biološku raznolikost, ili je
mogu i uništiti, priređena je edukativna izložba pod nazivom “Čudesni
svijet šuma”. Partneri u organizaciji izložbe su Primorsko-goranska
županija, Javna ustanova Priroda, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša i Kulturna udruga Nova Akropola, a suradnici u organizaciji su
Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Eko centar Mladih
čuvara okoliša DND Rijeka, Gljivarska udruga Ožujka Rijeka te veći broj
pojedinaca koji su radili na izboru fotografija, tekstova, ambijentalnih
zvukova…

Prijedlog Kulturne udruge Nova Akropola da se povodom
Međunarodne godine bioraznolikosti osmisli edukativna izložba o čudesnom
svijetu šuma prihvaćena je s oduševljenjem. Tim više, jer je Primorsko-goranska
županija jedna od šumama najbogatijih i najraznolikijih šumskih područja
u Hrvatskoj. Djelić tog šumskog bogatstva željelo se prikazati ovom izložbom.

Izabran je naziv “Čudesni svijet šuma” jer
su članovi Kulturne udruge Nova Akropola svojim bogatim znanjem, napose
o kulturološkim poveznicama između čovjeka i šume te čovjeka i drveta,
uspjeli stvoriti mnoštvo zanimljivih veza koje približavaju čovjeka i
njegovu kulturu sa životom šume i sa svime onime čime nas šuma i stabla
obdaruju u svakodnevnom životu. Stoga će izložba, nadamo se, potaknuti
posjetitelje na razmišljanje i time ostvariti svoju prvenstveno edukativnu
ulogu.

Učenici školske dobi moći će tijekom trajanja izložbe
sudjelovati na posebno priređenim zabavno-edukativnim radionicama. Upućujemo
stoga poziv da što veći broj građana posjeti izložbu, a posebno učenici
osnovnih i srednjih škola.

Dana 4. listopada 2010. u 17,00 sati otvorenje je izložbe
“Čudesni svijet šuma” u Povijesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog
primorja Rijeka.

Osim ovoga, povodom Međunarodne godine bioraznolikosti, u Primorsko-goranskoj
županiji planira se do kraja godine ostvariti još nekoliko prigodnih događanja
o čemu ćemo izvješćivati na www stranicama JU “Priroda”.