Golubinjak

"dan otvorenih vrata" – o velikim zvijerima i prirodnim vrijednostima primorsko-goranaske županije

Prospekt Novosti


Sl. 1. Gospodin Slaven Reljić iz Veterinarskog fakulteta predstavlja metode
praćenja velikih zvijeri u terenskim uvjetima (foto: M. Randić)

“DAN OTVORENIH VRATA” – O VELIKIM ZVIJERIMA I PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA PRIMORSKO-GORANASKE ŽUPANIJE

Dana 12. svibnja 2010. godine u Park šumi golubinjak
kod Lokava, u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne
ustanove “Priroda”, održan je “Dan otvorenih vrata – o
velikim zvijerima i prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije”.
Skup je započeo pozdravnom riječju domaćina ovogodišnjeg “Dana otvorenih
vrata”, gospodina Roberta Abramovića, voditelja Uprave šuma podružnica
Delnice, koji je naglasio da ovakvi projekti znatno pridonose suradnji
različitih struka na očuvanju prirodnih vrijednosti, u koju se tradicionalno
rado uključuju i šumari.

Gospođa Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove “Priroda”,
osvrnula se na prirodne vrijednosti, zaštićena područja i područja ekološke
mreže u Primorsko-goranskoj županiji kojima upravlja Javna ustanova “Priroda”,
te je istaknula važnost novo postavljenih info-punktova, (postavljenih
na turistički frekventnim lokacijama u Primorsko-goranskoj županiji),
za bolje informiranje svih zainteresiranih posjetitelja, kao i u razumijevanju
domicilnog stanovništva o načinu suživota s velikim zvijerima.

Gospođa Ana Štrebenac iz Državnog zavoda za zaštitu prirode
prezentirala je vrlo zanimljivo i detaljno izlaganje o dosadašnjem radu
na projektu očuvanja velikih zvijeri u Hrvatskoj koji će rezultirati izradom
Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem “Gorski kotar,
Lika, Primorje i sjeverna Lika” namijenjenom očuvanju populacija
velikih zvijeri važnih u europskim razmjerima.

Edukativne sadržaje novih info-punkotva (kioska) o velikim
zvijerima, koji su postavljeni na četiri frekventne lokacije – u Park
šumi Golubinjak, Značajnom krajobrazu Kamačnik, u zgradi Općine Mrkopalj
i u turističkom informativnom centru Rupa kraj graničnog prijelaza sa
Slovenijom, zorno je predstavio, prolazeći kroz sve instalirane sadržaje
info-kioska postavljenog u Golubinjaku, gospodin Luka Katušić iz Državnog
zavoda za zaštitu prirode.
Na završetku “Dana otvorenih vrata”, gospodin Slaven Reljić
iz Veterinarskog fakulteta predstavio je metode praćenja velikih zvijeri
u terenskim uvjetima i na licu mjesta predočio različita pomagala za lov,
obilježavanje i praćenje živih jedinki u prirodi.