Edukativna radionica i obilježavanje dana bioraznolikosti u crikvenici

Prospekt Novosti


Sl. 1. Edukativna radionica s djecom OŠ “Vladimir Nazor” Crikvenica
(foto: Marko Randić)

EDUKATIVNA RADIONICA I OBILJEŽAVANJE DANA BIORAZNOLIKOSTI U CRIKVENICI

Pozdravnu riječ i dobrodošlicu kod dva stara zaštićena
hrasta izrekli su predsjednik Društva Crikveničana, zamjenik gradonačelnika
Grada Crikvenice, ravnateljica Javne ustanove Priroda i predsjednica Planinarskog
društva “Strilež”. Nakon toga, nastavnici i učenici Osnovne
škole “Vladimir Nazor” Crikvenica iznijeli su osnovne podatke
i zanimljivosti o starim hrastovima i prostoru brda Kotor.

Zaštićeni hrastovi su obilježeni u suradnji s Gradom
Crikvenicom, Muzejom grada Crikvenice, Društvom Crikveničana, Katedrom
Čakavskog sabora “Kotor”, Planinarskim društvom “Strilež”
i Javnom ustanovom “Priroda”. Na taj način nastoji se revitalizirati
i oplemeniti prostor danas pomalo zaboravljenog i zapuštenog povijesnog
brda Kotor. Hrastove su pred više godina pronašli članovi Društva Crikveničana
i dendrološka istraživanja povjerili su dr. sc. Vici Ivančeviću, šumarskom
stručnjaku iz Uprave šuma Senj, sada u mirovini. On je utvrdio da se radi
o dva stara hrasta medunca čije su se šume nekoć u mnogo većoj mjeri protezale
duž čitavog submediteranskog dijela Primorja, a danas su velikim dijelom
uništene ili degradirane. Starost hrastova procijenio je na 400 i 350
godina. Na temelju tih podataka napravljene su prirodoslovne podloge koje
su prethodile postupcima zakonske zaštite.

Budući da se radi se o najstarijim primjercima hrastova
na Crikveničkom području, oni su danas zakonski zaštićeni, a upravo povodom
obilježavanja 600-te godišnjice prvog spomena imena Crikvenice, Međunarodnog
dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Desetljeća
bioraznolikosti obilježeni su poučnom pločom. Tako je dobivena zanimljiva
točka u krajobrazu brda Kotor, koja može biti atraktivan i lako dostupan
cilj posjetiteljima.

U posljednje vrijeme vrijedne podatke o starim hrastovima
te o prirodnim zanimljivostima brda Kotor prikupljaju učenici Osnovne
škole “Vladimir Nazor” u Crikvenici. Javna ustanova “Priroda”
posebno im zahvaljuje na entuzijazmu i velikom uloženom trudu. U znak
zahvalnosti priredili smo posebno za njih malu prirodoslovnu edukativnu
radionicu radnog naziva “Priče iz Zelenog svijeta” s podtemama
“Zanimljivosti iz svijeta biljaka”, “Koliko vrsta ima na
metru četvornom?” i “Stari hrastovi pričaju priče”. Radionica
je održana u Guljanovom dolcu i na brdu Kotor nakon čina svečanog otvorenja
poučne ploče.

Marko Randić


Sl. 2. Edukativna radionica u sjeni starih hrastova u Guljanovom dolcu
(foto: Marko Randić)