Film o prirodnoj baštini prirmorsko-goranske županije

Prospekt Novosti

FILM O PRIRODNOJ BAŠTINI PRIRMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Povodom Međunarodnog desetljeća bioraznolikosti 2011.
– 2020. i 2011., Međunarodne godine šuma promotivno-edukativni film o
prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije, naziva “Čudesno lijepa”,
dostavljen je svim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima na
području Primorsko-goranske županije.

Nadamo da će ga nastavnici u školama moći koristiti u
nastavi i izvan nastavnim aktivnostima, a svoju primjenu mogao bi naći
osobito u sklopu predmeta Priroda i društvo, Priroda, Biologija, Geografija
i slično.

Redatelj filma “Čudesno lijepa” je Bernardin
Modrić, a potrebno je istaknuti da je film, odnosno njegov autor dobio
posebno priznanje na 13. Međunarodnom festivalu turističkog filma 2010.
godine u Solinu za doprinos kvaliteti promocije ekološkog očuvanja i ljepote
jednog kraja. Stoga smo mišljenja da film može koristiti školama u obradi
tema upoznavanja i mogućeg načina promocije turističkih sadržaja i vrednota
Primorsko-goranske županije, a s druge strane, može se govoriti i o njegovoj
estetsko-umjetničkoj kvaliteti, pa vjerojatno može biti koristan u obradi
likovno-vizualno-komunikacijskih poruka.

Film je preveden na engleski i talijanski jezik.

Izradu DVD-a s kopijama filma namijenih edukaciji u svim
školama i učeničkim domovima na području Primorsko-goranske županije financijski
je omogućila Karlovačka banka d.d. podružnica Rijeka na čemu im se najljubaznije
zahvaljujemo.

Za sve zainteresirane napominjemo da se skraćena verzija
filma može pogledati na www stranicama Javne ustanove “Priroda”:
http://www.ju-priroda.hr/filmovi.shtml