Fotografi pažnja!!! u "novom listu" otvoren natječaj za fotografiju s temom o hrvatskim autohtonim sortama i pasminama

Prospekt Novosti

FOTOGRAFI PAŽNJA!!! U “NOVOM LISTU” OTVOREN NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIJU S TEMOM O HRVATSKIM AUTOHTONIM SORTAMA I PASMINAMA

Sa zadovoljstvom vas možemo izvijestiti da će se i ove
godine nastaviti tradicija objavljivanja kalendara s temom fotografija
iz prirodne baštine Hrvatske. Za 2013. godinu predviđeno je objaviti kalendar
s prikazom fotografija hrvatskih autohtonih sorti i pasmina, čime se želi
pridonijeti njihovoj široj promociji. Propozicije natječaja objavljujemo
i na web stranicama Javne ustanove “Priroda” sa željom da se
pridružite natječaju i pošaljete neku od svojih fotografija na zadanu
temu, ili da o natječaju obavijestite sve vaše prijatelje i poznanike
– fotografe za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje.