Guljanov dolac - krošnja

Izvješće o zaštićenim hrastovima u gulajnovom dolcu

Prospekt Novosti


Sl. 1. Podnožje starog hrasta zaraslo je gustišem šikare koja onemogućuje
pogled na impresivno deblo zaštićenog spomenika prirode

IZVJEŠĆE O ZAŠTIĆENIM HRASTOVIMA U GULAJNOVOM DOLCU

Povodom Međunarodne godine šuma i predstojećeg obilježavanja
600 godišnjice prvog spomena imena Crikvenice, dana 5. svibnja 2011.,
predstavnici Planinarskog društva “Strilež” Crikvenica i Javne
ustanove “Priroda” obišli su zaštićene hrastove u Guljanovom
dolcu nedaleko starog povijesnog naselja Kotor iznad Crikvenice. Cilj
je bio utvrditi potrebne aktivnosti na zaštiti i promociji zaštićenih
hrastova i područja brda Kotor.

Dva stara hrasta medunca (Quercus pubescens) u Guljanovom
dolcu vjerojatno su najstariji primjerci svoje vrste (starost im je procijenjena
na oko 400 i 350 godina!) na teritoriju grada Crikvenice. Na širem području
takvog drveća vjerojatno ima još, ali ovi su marom i naporima Društva
Crikveničana spašeni od zaborava. Zaštićenim su proglašeni 2002. godine
u kategoriji spomenika prirode (dokument o proglašenju zaštite: “Službene
novine” broj 3/02 i broj 6/02).

Zbog sadašnje zapuštenosti Guljanovog dolca došlo je
do jakog zarastanja područja šikarom, pa su i zaštićeni primjerci hrastova
obrasli gustom šikarom zbog čega se teže uočavaju u krajobrazu. Zajedničkim
obilaskom utvrdili smo da okolna šikara ne utječe na vitalnost hrastova,
ali da bi bilo korisno očistiti dio gustiša kako bi ljepota i zanimljivost
starih hrastova došla do većeg izražaja. To se uklapa u koncepciju buduće
turističke valorizacije područja brda Kotor, pa je dogovoreno da se nakon
akcije čišćenja hrastova uz njih postavi obavijesna ploča koja će turistima
i namjernicima pružiti osnovnu informaciju da su hrastovi zaštićeni, kao
i druge zanimljivosti o prirodnim vrijednostima područja. Također, bilo
bi korisno da zdravstveno stanje “mlađeg” hrasta ocijeni netko
od stručnjaka za sanaciju stabala jer smo utvrdili da je vršni dio krošnje
i dio grana suh. U akciju će se uključiti Grad Crikvenica, Turistička
zajednica Grada Crikvenice, Društvo Crikveničana, PD “Strilež”,
Katedra čakavskog sabora Kotor, Gradski muzej Crikvenica i Javna ustanova
“Priroda”. O daljnjim koracima izvješćivat ćemo na www stranicama
JU “Priroda”.


Sl. 2. Deblo starijeg hrasta račva se u dva dijela