Izvršeno preliminarno istraživanje šišmiša područja jezero kod njivica na krku

Prospekt Novosti


Sl. 1. Letnica šišmiša (foto: Patrik Krstinić)

IZVRŠENO PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE ŠIŠMIŠA PODRUČJA JEZERO KOD NJIVICA NA KRKU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio
je JU Priroda projekt “Očuvanje prirodnih bogatstava ornitološki
vrijednog područja Jezera kod Njivica – otok Krk”. U sklopu projekta
odrađena su različita istraživanja flore i faune navedenog područja. Jedno
od posljednjih istraživanja kojeje u razdoblju od 11.-16.7.2012. provodio
Državni zavod za zaštitu prirode bilo je istraživanje šišmiša. Metode
istraživanja uključivale su noćni lov šišmiša mrežama, eholokaciju, te
dnevni pregled nastambi šišmiša (polušpilje, napuštene i ruševne zgrade,
štagljevi…). Šišmiši ulovljeni mrežama obrađeni su (izvagani, izmjereni,
fotografirani) te su sa njih uzeti uzorci parazita i izmeta. Poznato je
da se šišmiši koriste eholokacijom prilikom snalaženja u prostoru, lovu…
Svaka vrsta odašilje jedinstven eholokacijski signal, pa je snimanjem
tog signalaultramikrofonom moguće odrediti vrstu šišmiša. Za vrijeme istraživanja
na Krku snimljeno je 25 sati zvučnog materijala. Prema preliminarnim rezultatima
istraživanja utvrđeno je 11 vrsta šišmiša Myotisdaubentonii, Myotiscapaccinii,
Myotismyotis, Myotisemarginatus, Rhinolophushipposideros, Rhinolophusferrumequinum,
Rhinolophuseuryale, Pipistreluspygmaeus, Pipistreluskuhlii, Miniopterusschreibersii,
Nyctalussp. Rezultati istraživanja faune šišmiša samo su potvrdili da
se radi o području iznimne bioraznolikosti.

Patrik Krstinić


Sl. 2. Noćni lov šišmiša mrežama (foto: Patrik Krstinić)


Sl. 3. Snimanje eholokacije (foto: Daniela Hamidović)


Sl. 4. Kolonija šišmiša na dnevnom odmoru (foto: Daniela Hamidović)