Kalci i izvori na području grada kraljevice

Prospekt Novosti


Zamočvareni šumarak poljskog jasena u Vinodolu

KALCI I IZVORI NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

Prigodom Međunarodnog dana bioraznolikosti održana je
u Kraljevici prezentacija projekta “Kalci i izvori na području Grada
Kraljevice”

U organizaciji Udruge u Kulturi “Stol” Kraljevica,
gospođa Radmila Toić održala je vrlo zanimljivu prezentaciju projekta
pod nazivom “Kalci i izvori na području Grada Kraljevice” kako
bi upoznala javnost sa svojim višegodišnjim istraživanjima hidrologije
i povijesti hidrogradnje na kraljevičkom području. Predstavila je desetak
danas više ili manje zaboravljenih kalaca u krškom okruženju obalnog pojasa
Kraljevice te više od desetak uređenih izvora u vodom bogatijem flišnom
zaleđu Vinodola.

Tom prigodom djelatnici Javne ustanove “Priroda”
također su izložili dvije kraće teme – o ustroju i djelatnosti Javne ustanove
te o prirodnim vrijednostima na području Grada Kraljevice. Istaknuto je
da je za zaštitu prirodne baštine ovoga područja od osobitog značenja
očuvanje lokve Sitovica, kao i fragmenata poplavnih šumaraka poljskog
jasena u flišnoj udolini ispod Križišća. Zaštita te vrijedne prirodne
baštine dobro bi se nadopunjavala sa zaštitom (hidro)graditeljske baštine
predstavljenih izvora i kalaca. Dogovorena je načelna suradnja između
Udruge u kulturi “Stol” te Javne ustanove “Priroda”
na zaštiti spomenutih vrijednosti.