Kartirana podmorska staništa oku unija, suska, malih i velih srakana

Prospekt Novosti


Sl.1. Kartiranje staništa uz pomoć autonomne ronilačke opreme (foto: Mosor
Prvan)

KARTIRANA PODMORSKA STANIŠTA OKU UNIJA, SUSKA, MALIH I VELIH SRAKANA

Tijekom dva tjedna deset ronilaca zaronilo je na 75 lokacija
čime je zatvoren krug oko otoka Unije, Susak i Srakane. Ronilo se približno
na dubinama od 10 do 40 m sa ciljem kartiranja podmorskih staništa. Istraživanje
je pokazalo da više od 90 % morskog dna na ovim dubinama prekrivaju livade
vrste Posidonia oceanica. Ova vrsta, koja se obično naziva “morska
trava”, endemska je morska cvjetnica Sredozemnog mora i jedna od
glavnih riznica života u Sredozemlju. Posidonija je rastilište i hranilište
brojnih riba, no zbog velikog ribolovnog napora na ovim područjima, komercijalna
riba i nije čest prizor. Ipak, uz pravilno upravljanje, zaštitu i dobru
komunikaciju na svim razinama korištenja i upravljanja, mogu se postići
zavidni rezultati – što je i jedan od glavnih ciljeva ovog projekta.

Osim zajednica posidonije utvrđeno je još nekoliko podmorskih
zajednica među kojima je biološkom raznolikošću najbogatija koraligenska.
Zbog velike strukturne heterogenosti te raznolikosti kolorita koraligenske
zajednice posebno privlače rekreativne ronioce. Špilje, rupe i tuneli
koje izgrađuju organizmi koraligenskih zajednica dom su mnogim vrstama
riba. Bogatstvo riba privlači ribare koji nerijetko na okomitim i izbočenim
stijenama koraligena zauvijek ostavljaju svoje mreže. Prizor stjenovitih
podmorskih litica “okićenih” ribolovnim alatima karakteristika
je gotovo svake koraligenske zajednice na istraživanom području.

Javna ustanova Priroda i Udruga Sunce pokazali su izvrsnu
povezanost i odličan timski rad na Unijama, spajajući dugogodišnje iskustvo
kartiranja staništa Udruge Sunce i logistiku Javne ustanove Priroda. Prikupljeni
rezultati popunit će rupe u znanju o ekologiji i ribarstvu, čime će se
unaprijediti upravljanje istraživanog područja na lokalnoj i regionalnoj
razini, te razviti nacionalni protokol za praćenje stanja ovih vrijednih
staništa.

Projekt se uskoro seli na Prvić, Goli i Sv.Grgur gdje
se nastavljaju ronilačka istraživanja otoka Kvarnerskog arhipelaga, koji
spajaju fascinantne različitosti prirode kako na kopnu tako i u moru.

Meri Bilan/Patrik Krstinić


Sl.2. Ježinac vrste Echinus melo u livadi posidonije (foto: Zrinka Jakl)


Sl.3. Jastog se skriva u šupljinama koraligenske zajednice (foto: Mosor
Prvan)