Kod jezera na otoku krku uhvaćena i prstenovana brkata sjenica

Prospekt Novosti


Sl. 1. Brkata sjenica ulovljena na Jezeru kod Njivica (foto:A. Radalj)

KOD JEZERA NA OTOKU KRKU UHVAĆENA I PRSTENOVANA BRKATA SJENICA

Brkata sjenica (Panurus biarmicus, Bearded Tit) ubilježena
je u Crvenu knjigu ugroženih ptica Hrvatske (IUCN kategorija ugroženosti:
EN gnijezdeća populacija/breeding population), kao rijetka vrsta hrvatske
ornitofaune. U Hrvatskoj gnijezdi populacija koju, prema procjeni ne čini
više od 60 parova. Na zimovanju se u Hrvatskoj brkata sjenica zadržava
po cijeloj panonskoj Hrvatskoj, a u priobalju je viđena uz rijeku Neretvu,
rijeku Krku i Vransko jezero te južnije – u okolici Dubrovnika, ali je
posvuda malobrojna i neredovita.

Tijekom održavanja ornitološkog jesenskog kampa 2010.
godine na Jezeru kod Njivica na otoku Krku vanjski suradnik JU Priroda
i ovlašteni prstenovač – ornitolog gospodin Andrej Radalj, koji već drugu
godinu za redom provodi sustavna istraživanja i prstenovanja ptica na
Jezeru, uhvatio je i prstenovao primjerak brkate sjenice.

Nalaz ove zanimljive ptičje vrste koja se tijekom svog
životnog vijeka zadržava uglavnom na zamočvarenim staništima obraslim
trskom (Phragmites australis) nije dosad zabilježen za otok Krk. Ljeti
se brkate sjenice pretežno hrane kukcima i drugim beskralješnjacima koji
žive u tršćaku, a u jesen i zimi najčešća su im hrana sjemenke trske i
rogoza. U posljednje vrijeme ima naznaka da su populacije ove ptice podložne
klimatskim promjenama (globalno zatopljenje!), te da im se broj u nekim
državama Europe povećava. Budući da Crvena knjiga kao mjeru zaštite navodi
i istraživanje migracijskog sustava ove vrste u Hrvatskoj, podatak o brkatoj
sjenici na Jezeru dobrodošao je kamenčić u sklapanju cjelovitije spoznaje
o rijetkoj i zanimljivoj vrsti, a baca i novo svjetlo na važnost Jezera
kao staništa za ptice.

M. Randić i A. Radalj


Sl. 2. Brkata sjenica (foto: A. Radalj)