Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kluturne baštine – šibenik

Prospekt Novosti

KONFERENCIJA O IZVORNIM PASMINAMA I SORTAMA KAO DIJELU PRIRODNE I KLUTURNE BAŠTINE – ŠIBENIK

Predstavnici Javne ustanove “Priroda” sudjelovali
su od 13. – 16. studenoga 2007. godine na međunarodnoj Konferenciji o
izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine koja
se održavala u Šibeniku. Konferenciju je organizirao Državni zavod za
zaštitu prirode, a održavala se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.
Sudjelovalo oko 200 sudionika, predstavnika različitih znanstvenih institucija,
državnih tijela, stručnih ustanova i udruga, javnih ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima, udruga uzgajivača i međunarodnih udruga iz cijele
Hrvatske i iz dvadesetak zemalja svijeta.

Na Konferenciji je izloženo stotinjak radova u pet sekcija:
plenarna izlaganja, autohtone pasmine domaćih životinja, autohtone sorte
biljaka, poster sekcija, a jedna se sekcija doticala problematike pasmina
i sorti u zaštićenim područjima. Na ovoj posljednjoj sekciji sudjelovali
su predstavnici Javne ustanove “Priroda” zasebnim radom pod
nazivom Utjecaj stočarstva na bioraznolikost i strukturu krajobraza kvarnerskih
otoka. Rad je moguće pronaći i pročitati na web stranicama Javne ustanove
“Priroda” (vidi rubriku publikacije).

Prednost je ove Konferencije što je na vrlo interdisciplinaran
način zahvatila temu i pokušala obraditi problematiku autohtonih pasmina
i sorti, kao i složene interakcije s njihovim staništima. Stoga su sudjelovali
predstavnici različitih struka; osim prirodoslovaca (agronomi, veterinari,
biolozi…) i znanstvenici humanističkih usmjerenja (etnolozi, arheolozi,
sociolozi…), kao i ljudi koji se u svojoj svakodnevnoj, neposrednoj praksi
susreću s problemima zaštite i uzgoja udomaćenih pasmina i sorti životinja
i biljaka. Na Konferenciji je još jednom ukazan na gorući problem potrebe
zaštite i trajnog očuvanja ugroženih izvornih pasmina i sorti te njihovih
staništa u Republici Hrvatskoj. Zaključci Konferencije moći će se pogledati
i na web stranicama “Prirode” čim budu usuglašeni.