Kulturno-znanstveni skup xxi. dani dr. matka laginje u klani

Prospekt Novosti


Sl. 1. Na XXI. Danima dr. Matka Laginje u Klani prikazani su rezultati
praćenja velikih zvijeri pomoću foto-zamki: vuk iz čopora “Suho”

KULTURNO-ZNANSTVENI SKUP XXI. DANI DR. MATKA LAGINJE U KLANI

Predstavnici Javne ustanove Priroda, Marko Modrić i Marko
Randić sudjelovali su na skupu XXI. Dani Matka Laginje koji se u ožujku
tradicionalno održava u Općini Klana. Na skupu su predstavljene prirodne
vrijednosti travnjaka uskolisne šašike i trave beskoljenke na području
Plešivice, na Mlakama, u predjelu Makovci i na širem području planine
Obruč. Ukazano je na potrebu zaštite ovih tipova travnjaka. Također, u
sklopu teme “Novija istraživanja prirodnih vrijednosti na području
Klane” predstavljena je metodologija i rezultati praćenja velikih
zvijeri metodom automatskih foto-zamki s posebnim osvrtom na vučji čopor
“Suho”. Ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka, dr. sc. Željka
Modrić-Surina iznijela je informaciju o prvim rezultatima praćenja stanja
na cretu Trstenik – (području uvrštenom u europsku ekološku mrežu NATURA
2000) u sklopu izlaganja “Aktivna zaštita i program praćenja stanja
creta na Trsteniku”. U praćenju stanja na Trsteniku već nekoliko
godina sudjeluje i Javna ustanova Priroda.

O skupu više možete pročitati na: www.klana.hr/Novosti/2014/danimatkalaginje2014.htm,
a svi pisani prilozi s dosadašnjih skupova (na nekima je sudjelovala i
JU Priroda) objavljeni su na www stranicama Društva za povjesnicu Klana:
http://www.povjesnicaklana.com;

http://www.povjesnicaklana.com/izdavastvo.htm
.