let labuda

Labudovi prstenovani na rječini gnijezde u sečoveljskim solinama

Prospekt Novosti


Jedan od neprstenovanih labudova na preletu – pista automotodroma na Grobničkom
polju (foto: Andrej Radalj)

LABUDOVI PRSTENOVANI NA RJEČINI GNIJEZDE U SEČOVELJSKIM SOLINAMA

U vijesti od 9. ožujka 2010.
izvijestili smo o prstenovanju dva od četiri crvenokljuna labuda (Cygnus
olor) koja su se tada zatekla na zimovanju na Rječini kod “Kontinentala”.
Radilo se o jednoj ženki (nosi vratni prsten oznake 83PA) i jednom mužjaku
(nosi vratni prsten oznake 85PA). Tada smo ukratko opisali prednosti i
važnost novije (i za opažanje manje stresne) metode prstenovanja dugovratih
ptica širokim vratnim plastičnim prstenima radi praćenja načina života,
kretanja (lutanja i migracije), ponašanja, duljine preživljavanja jedinki,
proučavanja veličine teritorija i sličnih znanstveno zanimljivih podataka.
Napori prstenovanja urodili su i prvim zanimljivim rezultatima – najprije
su podaci o prstenovanoj ženki došli iz Italije, s područja Isonzo: Staranzano:
Gorizia, a potom su na području Fontinigge u Sečoveljskim solinama opažali
“naš” par prstenovanih labudova s naznačenim oznakama na vratnim
prstenima (www.kpss.si/novice/zanimiva-opazovanja/labodje-jezero-s-hrvaskimi-baletniki).
Ove godine potvrđeno je i gniježđenje (www.kpss.si/si/novice/naravovarstveni-monitoring/labod-grbec–nov-gezdilec-v-kpss)
labudice s vratnom oznakom (83PA) na ušću rijeke Dragonje. Sečoveljske
soline su zaštićeno područje u Sloveniji sa statusom krajinskog parka

Marko Randić