Labudovi u riječkoj luci

Prospekt Novosti


Sl. 1. Jato od devet labudova u Riječkoj luci (foto: M. Randić)

LABUDOVI U RIJEČKOJ LUCI

U široj okolici Rijeke ove je godine (2012.) na nekoliko
mjesta uočeno zimovanje manjih jata labudova. To nije neuobičajeno jer
se već i prijašnjih godina mogla pratiti ova zanimljiva i za “oko
lijepa” pojava, (o čemu smo na web stranicama JU “Priroda”
već izvješćivali). Dana 21. prosinca 2012. ovlašteni prstenovač Ornitološkog
zavoda i vanjski suradnik Javne ustanove “Priroda” Andrej Radalj
uhvatio je i prstenovao prvog iz jata od devet crvenokljunih labudova
(Cygnus olor) koje se zateklo na zimovanju u Riječkoj luci. Radi se o
mladom labudu iz ovogodišnjeg legla koji ima tamnije perje i crnkast kljun
(za razliku od odraslih koji imaju crveni kljun i bijelo perje). Jedinka
je dobila uočljiv žuti vratni prsten s oznakom 89PA. Zanimljivost ovog
jata labudova u Riječkoj luci je da se u njemu nalazi i druga jedinka
obilježena nožnim prstenom, a podaci s tog prstena pokazuju da se radi
o labudu iz Češke. U široj okolici Rijeke, preciznije na Tribaljskom jezeru,
uočena je i jedinka labuda s prstenom iz Poljske, što su sve vrlo zanimljivi
podaci jer ukazuju na rute labudova koji iz udaljenijih sjevernijih krajeva
dolaze kod nas na zimovanje. Akcija prstenovanja labudova u široj okolici
Rijeke se nastavlja i nadamo se da će, nakon zimovanja, “riječki”
labud (prstenovan u Riječkoj luci) uskoro biti uočen i identificiran na
nekoj udaljenoj lokaciji.

M.R.


Sl. 2. Mladi labud sa žutim vratnim prstenom ispred jata (s lijeve strane)
(foto: M. Randić)


Sl. 3. Crvenokljuni labud s prstenom iz Poljske snimljen 16.12.2012. na
Trbaljskom jezeru u Vinodolu (snimio: Dario Štefančić)