Monitoring sredozemne medvjedice u primorsko-goranskoj županiji u 2012.

Prospekt Novosti


Sl.1. Sredozemna medvjedica, Monachus monachus (foto: Grupa Sredozemna
medvjedica)

MONITORING SREDOZEMNE MEDVJEDICE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI U
2012.

Od siječnja 2012. do veljače 2013. provedena su istraživanja
sredozemne medvjedice, koja u suradnji s Javnom ustanovom “Priroda”
već duži niz godina provodi Udruga za istraživanje i zaštitu prirode “Grupa
Sredozemna medvjedica”. Istraživanja su uključivala podatke dobivene
putem kamera postavljenih u špiljama, dojavama o viđenjima, fotodokumentacijom
i prikupljanjem biološkog materijala. Osim na području Primorsko-goranske
županije, Grupa je provodila istraživanja na području Istre te na srednjem
i južnom Jadranu.

Sredozemna medvjedica endemična je vrsta Mediterana.
Primjerak po kojem je bila znanstveno opisana 1779. potječe s obale otoka
Cresa. Danas njezina ukupna populacija u Sredozemlju ne prelazi 320-475
jedinka, a najviše ih živi u Egejskom moru. Premda je sredozemna medvjedica
na Crvenom popisu ugroženih sisavaca Hrvatske svrstana je u kategoriju
Regionalno izumrle vrste (RE, Regionally Extinct species), u posljednjih
tridesetak godina prijavljena su viđenja na tridesetak lokaliteta u Jadranu.

Sve dojave o viđenjima sredozemne medvjedice u akvatoriju
Primorsko-goranske županje od siječnja 2012. do veljače 2013. odnose se
na područje zapadne obale otoka Cresa. Ukupno je zabilježeno 8 dojava,
od čega je u dva slučaja promatrana životinja odmarala na plaži, a u ostalih
6 primijećena je kako pliva u moru. U većini slučajeva jedinka je promatrana
sa udaljenosti od 20-tak metara.U jednoj od špilja na otoku Cresu 1.10.2011.
postavljena je nadzorna kamera koja je zbog veće posjećenosti turista
u špilji demontirana 12.5.2012. te ponovno postavljena 19.11.2012. Analizom
fotografija jedinki sredozemne medvjedice slikanih na zapadnoj obali Cresa
i na rtu Kamenjak u Istri utvrđeno je da se radi o dvije različite jedinke.
Do ovih se zaključaka došlo na osnovi usporedbe ožiljaka po tijelu i repnoj
peraji.

Zanimljiv podatak za populaciju sredozemne medvjedice
u Jadranu zabilježen je 21. ožujka 2012., kada je jedinka snimana kamerom
na rtu Kamenjak u Istri od 5,47 – 12,30 sati, a istog datuma, oko 10,00
sati medvjedica je viđena na otoku Hvaru. Iz navedenih podataka može se
zaključiti da na području cijelog Jadrana ali i na užem području Kvarnera
i Istre obitava više različitih jedinki sredozemne medvjedice. Ovu pretpostavku
trebali bi potvrditi rezultati DNA analize bioloških uzoraka (sline i
izmeta), prikupljenih sa špilja i plaža na kojima su jedinke boravile.

Rezultati istraživanja sredozemne medvjedice u 2012.
godini pružaju određen optimizam glede budućnosti ove vrste u Jadranu.
Edukacija građana i turista o prisutnosti sredozemne medvjedice te o pravilima
ponašanja kada se nađu u neposrednoj blizini ove vrste preduvjet su za
stabilizaciju njihove populacije u Jadranskom moru.

Prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom potrebno
je držati se nekoliko osnovnih pravila ponašanja:

 • ako se za vrijeme ronjenja ili plivanja opazi sredozemna medvjedica
  potrebno je umiriti se i ne približavati se životinji
 • ne smije se ulaziti u morske špilje u kojima je primijećena sredozemna
  medvjedica
 • ukoliko se u nekoj špilji prilikom ulaska zamijeti sredozemna medvjedica
  potrebno je povući se natrag prema izlazu iz špilje, držeći se pritom
  zida špilje kako bi životinja mogla pobjeći ako se osjeti ugrožena
 • ako se na obali primijeti sredozemna medvjedica najbolje je sakriti
  se, te životinju dobro promotriti i po mogućnosti fotografirati
 • ako se iz čamca/glisera primijeti sredozemna medvjedica, potrebno
  je zaustaviti plovilo i pričekati da se životinja udalji
 • svako viđenje sredozemne medvjedice potrebno je dojaviti Grupi Sredozemna
  medvjedica na tel: 01/4611864 ili e-mail:
  jasna.antolović@zg.t-com.hr

Patrik Krstinić


SL.2. Špilje s podmorskim ulazom najčešća su mjesta na kojima se odmaraju
sredozemne medvjedice u Jadranu (špilja na Cresu – foto: Gianni Pecchiar)