Na cretu trstenik iznad klane obavljeno pokusno presađivanje maha tresetara na devet pokusnih ploha

Prospekt Novosti


Sl. 1. Presađivanje maha tresetara na ombrotrofnom dijelu creta (Foto:
M. Randić)

NA CRETU TRSTENIK IZNAD KLANE OBAVLJENO POKUSNO PRESAĐIVANJE MAHA TRESETARA NA DEVET POKUSNIH PLOHA

Cret Trstenik iznad Klane preostatak je (relikt) ledenog
doba i ostatak nadignutog (ombrotrofnog) creta. Ključnu ulogu u vegetaciji
tog osebujnog tipa staništa imali su u bližoj prošlosti mahovi tresetari
(Sphagnum sp. div.). Ove karakteristične cretne mahovine danas su na cretu
Trstenik vrlo ugrožene i vidno nazaduju od kad cret zarasta travom beskoljenkom
(Molinia coerulea). Pretpostavlja se da je trava beskoljenka počela potiskivati
mahove tresetare i ostale rijetke i ugrožene cretne biljke kad su pred
nekoliko desetaka godina na cijeloj površini creta iskopani umjetni kanali
za odvodnju radi isušivanja i eventualnog pokušaja pošumljavanja cretnih
površina smrekovom šumom.

Radi revitalizacije creta u odvodne kanale ugrađene su
u jesen 2009. godine pregrade od hrastovih dasaka (o čemu smo već izvijestili
na www stranicama “Prirode”: http://www.ju-priroda.hr/novosti.asp?id=novosti/85-trstenik-monitoring.html
), a na cretu se također provodi kontinuirano praćenje stanja
vegetacije i razine vode te pokusno uklanjanje (košnja) trave beskoljenke.
U sklopu planiranih aktivnosti revitalizacije creta dana 13. studenog
2010. obavljeno je pokusno presađivanje mahova tresetara koji su uzeti
s područja odvodnih kanala i nasađeni na devet pokusnih ploha veličine
50 x 50 cm na “ombrotrofnom” dijelu creta. U proljeće će biti
poznati prvi rezultati uspješnosti ovog pokusa, koji ima za cilj vraćanje
sfagnumske vegetacije na cret. Do kraja 2010. godine, u sklopu revitalizacije
creta, planiran je i nastavak uklanjanja smreka koje su posađene u rubnim
dijelovima creta. Radove uklanjanja obavit će Šumarija Klana.

M. Randić i Ž. Modrić Surina


Sl. 2. Crvenkasti mah tresetar u odvodnom kanalu creta Trstenik (Foto:
Ž. Modrić Surina)