Na cretu trstenik iznad klane obilježeno stanište rijetke gljive goleme dvoprstenke (catathelasma imperiale)

Prospekt Novosti


Sl. 1. Plodište gljive goleme dvoprstenke (Catathelasma imperiale) (Foto:
Ervin Raguzin, Gljivarska udruga “Ožujka”)

NA CRETU TRSTENIK IZNAD KLANE OBILJEŽENO STANIŠTE RIJETKE GLJIVE GOLEME DVOPRSTENKE (Catathelasma imperiale)

Gljiva golema dvoprstenka (Catathelasma imperiale /Fr.:
Quél./ Singer) prema Crvenoj knjizi gljiva Hrvatske pripada skupini rijetkih
ili vrlo rijetkih vrsta u Europi, a prema IUCN kategorijama ugroženih
vrsta – osjetljivim vrstama (VU), koje su suočene s velikim rizikom od
nestajanja u prirodnim staništima zbog vrlo male ili ograničene populacije.
U Crvenoj knjizi Hrvatske zabilježena su dosad za Hrvatsku samo dva lokaliteta
i to u Gorskom kotaru jer, kao mikorizna vrsta gljive, vezana uglavnom
uz smreku i jelu, golema dvoprstenka daje prednost crnogoričnim šumama
borealnog tipa.

Budući da Javna ustanova “Priroda” ostvaruje
vrlo dobru suradnju s Gljivarskom udrugom “Ožujka”, nalaznik
gljive goleme dvoprstenke, ujedno i predsjednik Gljivarske udruge, gospodin
Predrag Grubišić, nakon što je saznao za planiranu akciju uklanjanja mladih
smreka koje ugrožavaju cretni dio vegetacije, upozorio je djelatnike Javne
ustanove “Priroda” na ovu rijetku vrstu gljive, čiji je novi
lokalitet za Hrvatsku upravo on pronašao na Trsteniku.

Dana 14. listopada 2010. godine gospodin Grubišić pokazao
nam je novi lokalitet gljive goleme dvoprstenke u mladoj rubnoj smrekovoj
sastojini i njegove koordinate ubilježili smo pomoću GPS uređaja. Kao
mjeru zaštite staništa neznatno ćemo modificirati prvotni plan uklanjanja
smreka koje zarastaju cret, tako da se uži lokalitet gljive goleme dvoprstenke
ostavi netaknut, a pojedine smreke na samom cretu također će se ostaviti
kao krajobrazna znamenitost i potpora gljivljem svijetu. O novom nalazištu
goleme dvoprstenke obavijestili smo i Šumariju Klana s kojom Javna ustanova
“Priroda” i Prirodoslovni muzej Rijeka kao partneri surađuju
na višegodišnjem projektu uređenja i revitalizacije creta.

M. Randić


Sl. 2. Određivanje GPS koordinata staništa gljive goleme dvoprstenke u
mladoj smrekovoj sastojini koja zarasta rubni dio creta (Foto: M. Randić)