Nabavljena gps/gsm ogrlica za potrebe monitoringa risje populacije u gorskom kotaru

Prospekt Novosti


Fotografija 1. Ogrlica njemačkog proizvođača “Vectronic Aerospace”
GPS PLUS Mini-1C za potrebe telemetrijskog praćenja risa

NABAVLJENA GPS/GSM OGRLICA ZA POTREBE MONITORINGA RISJE POPULACIJE
U GORSKOM KOTARU

Javna ustanova “Priroda” financirala je nabavku
GPS/GSM ogrlice za potrebe monitoringa risje populacije u Gorskom kotaru,
a u sklopu godišnjih aktivnosti koje Ustanova provodi na bilježenju prisutnosti
ove strogo zaštićene i ugrožene vrste u NATURA 2000 području “HR
5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika”, proglašenog upravo s ciljem
očuvanja velikih zvijeri, među kojima je ris najugroženiji i najmalobrojniji
predstavnik.

Od 2011. godine Javna ustanova “Priroda” u
suradnji s Veterinarskim fakultetom surađuje na prikupljanju i bilježenju
pojavnosti ove skrovite mačke u goranskim šumama, upotrebom foto-zamki,
a do kraja 2014. godine planirano je izvršiti hvatanje jedinke risa, putem
kavezne zamke, kako bi je opremili GPS/GSM ogrlicom.

Trenutno se u Hrvatskoj ne prati niti jedan ris putem
telemetrijske ogrlice, te se nadamo ubrzo imati jednu obilježenu jedinku,
a čije kretanje ćemo imati priliku, ukoliko ne bude tehničkih problema
s radom ogrlice ili ostalih neželjenih situacija, pratiti tijekom jedne
godine (posljednji ris praćen putem telemetrijske ogrlice ilegalno je
odstrijeljen u 2013. godini!!).

Ogrlica će dnevno slati podatke putem SMS poruka o zabilježenim
lokacijama kretanja risa, a ti podaci omogućiti će nam dodatne spoznaje
o veličini teritorija risova na području Gorskog kotara, kao i pružiti
mogućnost za evidentiranje risjeg plijena, pronalaska novih markirališta
i korištenja foto-zamki na istima u cilju identifikacije različitih jedinki.

Predmetni projekt sufinanciran je i sredstvima Hrvatske
elektroprivrede d.d. Zagreb putem natječaja za dodjelu donacija na koji
je Javna ustanova “Priroda” ovaj projekt prijavila. O zanimljivostima
i novostima vezanim uz provedbu ovog projekta redovno ćemo izvještavati
na web stranicama Javne ustanove “Priroda”.


Fotografija 2. Terenski istraživač i profesor zagrebačkog Veterinarskog
fakulteta dr. sc. Josip Kusak tijekom instalacije kavezne zamke za hvatanje
risa


Fotografija 3. Tko zna?! Možda će upravo baš ova jedinka risa snimljena
foto-zamkom Javne ustanove “Priroda” biti nositelj telemetrijske
ogrlice